Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyläpruasniekka toi äijän ilomieltä

Sohjanankošen pojat opaššuttih peluamah kyykkyä. // Kuva: Anni Vlasova

 

Kalamiehien päivyä koko Venäjällä juhlitah heinäkuun toisena pyhänäpiänä. Sohjanankošešša šitä juhlitah joka vuosi, vaikka kyläššä nyt jo ei ole kalatehašta, onnakko kalamiehie kuitenki on.

Lisäkši šinä päivänä pruasnuijah kylän päivyä. Niin ni tällä kertua kylän asientuntija Svetlana Markova onnitteli kylän tunnettuja ihmisie. Hiän onnitteli Bulgakovin, Markovin, Rukavišnikovien pariskuntoja, kumpaset eletäh yheššä jo 25 vuotta. Šamoin onnittelušanoja kuuli L’udmila Rodionova, kumpasen tilkkutöitä hyvin tunnetah Karjalašša ta Šuomeššaki – niitä mielelläh oššetah turistit, šentäh kun töijen aihiena ollah Kalevala-eepossan juonit. Tänä vuotena naini piäsi parahien joukkoh Louhen piirin kilpailušša. Sohjanankošešša lisäytyy väkie – pruasniekašša onniteltih kakšosijen šuajua Simonenko Ol’gua. Šamoin muissettih oman kotipihan parahie harraštajie ta monie toisie ihmisie.

Pruasniekan ohjelmašša oli paikallisie esittäjie ta vierahie Piäjärveštä. Juhlan jokavuotiset ošallistujat, Louhen artistat, valitettavašti ei piäšty tällä kertua.

Sohjanankošen kulttuuritalon lavalla oli esitetty näytelmä Puškinin mukah, kun čuari ečči ičellä akkua. Tämän mukavan ohjelman valmissettih kulttuuritalon ruatajat. Čuarina (ta Neptunin roolissa) oli Anatoli Bulgakov. Mukava, jotta hänen Natalja-naini ta tytär Viktorija niise aina ollah artistojen kešeššä. Juhlašša oli piirileikkijä, erilaisie kisoja. Oli mahollisuš tutuštuo kylän musejoh.

Pruasniekan mukavimpana tapahtumana oli kalaruokijen nuijakauppa. Šitä taitehellisešti veti kulttuuritalon ruataja Natalja Borodkina. Järvilohta nuijakauppua varoin lahjotti Kokkošalmi-nuapurikylän kalakašvatuštalouven omistaja Vitali Rum’ancev. Šamoin kaikilla tarittih maissella kalakeittuo.

Jarmankalla oli myöjie monešta paikašta. Esimerkiksi Piäjärveštä tuotih ”Karjalaisen pirtin” mattoja, a miehet suarittih šašlikkija.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat