Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šopusan luokan tapuamiset

Luokkatoverit ollah varmat, jotta ei pie katata šuhtehie lähisien ihmisien kera

Ennein Kiestinkin kyläššä ruato kalatehaš. Šen ympärillä ruttoh kašvo kylän šuuri oša. Šielä elettih ta ruattih kyläläiset, toimi oma päivänkoti, kauppa ta tietyšti koulu.

– Meijän luokašša oli 36 koululaista: 12 poikua ta 24 tyttyö. Luokašša opaššuttih lapšet Niskašta, Kiestinkistä, Kananaisešta ta toisista kylistä. Enšin opaštuma Kalatehaš-ošašša, šiitä uuši koulu oli rakennettu Kiestinkin keškukšešša. Meijän luokka alušta šuaten oli oikein šopusa. Aina auttoma toini toisie, kekšimä erilaisie mukavie toimehpitoja. Tykkyän muistua kouluvuosija. Vuotena 1969 lopettima Kiestinkin koulun, kerto Svetlana Kannojeva.

Viimeni šoitto -pruasniekašša luokkatoverit šovittih keräytyö joka viisi vuotta. Šuurin oša luokkalaisista mäntih Kiestinkistä piirin toisih kylih, Karjalan ta Venäjän eri kaupunkiloih, monet ašettauvuttih elämäh ulkomualla. Jokahisella on oma pereh ta tuli enämpi hommie. Tietyšti oli oikein vaikie tavata yheššä.

Vuotena 2009, konša täytty 40 vuotta koulun jälkeh, luokkatoverit piätettih tavata Piäjärveššä. Šiih tapuamiseh keräyty noin 20 ihmistä. Tatjana Jungina ehotti omilla luokkatoveriloilla kaččuo Puanajärvi-puistuo. Kolmen päivän aikana entiset koululaiset oltih luonnon helmašša, nouštih Kivakka-vuarah, kačottih kuin virtuau Oulanka-joki.

Šeuruavana vuotena luokkatoverien tapuamini oli Koštamukšešša. Šen piäjärještäjänä oli Nikolai Salakka. Vesselä ryhmä piäsi Iivananpäivä Fregatissa -juhlah. Koko päivän yštävät šuatih tuntie karjalaisen pruasniekan ilmapiirie. Luokkatoverit juotih heinäčäijyö, tanššittih ta laulettih, kuvottih kukkašeppelehie. Illan lopušša kaikki työnnettih lentoh ilmapalloja toivomukšien kera.

Vuotena 2011 tapuamini oli järješšetty Petroskoissa. Šuurin oša luokkatoveriloista koulun jälkeh opaššuttih Karjalan piäkaupunkissa. Tapuamini oli täynnä muisselmie opaššušvuosista kaupunkissa.

Šeuruava mukava matka oli Velikije Luki -kaupunkih Sergei Stepanovin luokše. Luokkatoverie vuotti opašmatka Puškinskije gori -pos’olkah, šen lisäkši hyö tultih kanšainvälisen ilmapurjehukšen festivalin kaččojiksi.

Vuotena 2014 oli merkkivuosi – 45 vuotta koulun jälkeh šopusa luokka vietti kotikyläššä Kiestinkissä. Entiset opaštujat järješšettih koulušša tuntija ta muasteri-oppija. Hyö vielä kerran piäštih kouluvuosien ilmapiirih. Šiitä tapuamini jatku Lida Nikulinan talošša, missä yštävät muisseltih kouluaikua ta laulettih oman nuoruten lauluja.

Tänä vuotena luokkatoverit matkuššettih Moskovah, kačottih Venäjän piäkaupunkin merkittävie nähtävykšie, kerrottih toini toisilla uutisie. Joka tapuamisen jälkeh jokahini šuau levyn valokuvien kera. Šen lisäkši joka vuosi aktiiviset luokkatoverit kekšitäh mukavie lahjoja jokahisella.

Enši vuotena luokkatoverien šuunnitelmissa on tavata Piiterissä.  

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat