Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šielä aina paistau päiväni

Solovki-šuariston piänähtävykšenä on Soloveckin toimija manasteri ta kremli. // Kuva: Alina Čuburova

Tänä vuotena kešä unohti tulla Karjalah. Pihalla joka päivä on vilu ta vihmuu. En šanois, jotta en tykkyä šemmosešta ilmašta – tykkyän! Karjalaisena tyttönä en tykkyä kuumašta šiäštä, šentäh en tykkyä käyvä šuvimaissa, parempi pohjosešša käyvä. Näin ni piättimä mieheni ta šuomelaisien tovarissojen kera: ”Lähemmäpäš myö kaččomah Soloveckin šuaristo!”

Onnekši šielä aina paistau päiväni!

”Onko Soloveckin šuaristo oša Karjalua?” – ušeičči kyšytäh inehmiset, kumpaset ei eletä Karjalašša (totta šanoen, Karjalaššaki on henkijä, kumpaset ei voija vaššata täh kyšymykšeh).

Ei! Soloveckin šuaristo ei nikonša kuullun Karjalah. Še on oša Arhankelin alovehta. Ka vot piäššä Soloveckin piäšuarella on helpompi Karjalan tašavallašta – Kemin ta Belomorskin kaupunkiloista Vienanmertä myöten. Näistä kaupunkiloista reissulaivat turistijen kera lähetäh joka päivä kevyäštä šykyšyh šuaten: Belomorskista matka keštäy nellä tuntie, a Kemistä – kakši tuntie. Arhankelistä Soloveckin šuarella kolme kertua netälissä lentäy lentokoneh, matka keštäy 50 minuuttie.

Soloveckin šuaristo on šuurin Vienanmeren šuaristo, kumpaseh kuuluu kuuši šuurta šuarta ta noin šata pientä. Šen pinta-ala on noin 350 nelijökilometrie, šuaristolla on noin 500 järvie. Šuariloilla eläy läheš 890 henkie.

Vois šanuo, jotta Solovki on Venyähen turistimekka. Piänähtävykšenä on Soloveckin toimija manasteri ta šuurin oša matkuštelijoista ollah pyhinvajeltajie. Šanotah, jotta još šuunnittelet matkua Soloveckin šuaristolla, niin šuunnittele šitä enämpi kuin yhekši päiväkši. Še on totta! Šuaristolla on niin äijän nahtävykšie, jotta ei riitä netäliekänä kaččomah kaikkie.

Enšimmäisen kerran kävin täššä paikašša vuotena 2003. Mäni yli 10 vuotta ta aloveh on muuttun parempah šuuntah turistin näkökulmašta – infrastrukturin ala on parennun: tuli äijän hotellie, kahviloja, kauppoja, kaikki turistipaikat on remontoitu ta pantu kuntoh.

Tiet ollah hyväššä kunnošša, moušot konešno šalaisuš on šiinä, jotta šuarella on vähän autoja, paikalliset eläjät enämmän ajellah mönkilöillä ta mouttoripyörillä, a turistit kävelläh aštumalla tai ajellah polkupyörillä – niitä šuau vuokrata šuarella.

 Meijän porukka oli Soloveckin šuaristolla kakši päivyä. Enšin kävelimä Soloveckin pos’olkašša, kaččoma mitä šuarella on, mitein paikalliset ihmiset eletäh, missä turistit käyväh.

Kahešša päiväššä ehtimä kaččuo ylen vähän – parin vuuvven piäštä pitäy tulla tuaš ta jatkuo kačontua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat