Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Järvilohijen buumi Kalevalašša

Šemmoista kalaštajien miäryä kalevalalaiset Kuittijärven rannat ei muisseta! Še riippuu kalaštajien innošta, vet kaikin tahotah pyytyä järvilohta, kumpani ilmešty Kuitin järvi- ta jokisistemissä. Kala piäsi pois yheštä fermeritalouvešta, kumpani šijaiččou Vuokkiniemen lähellä.

Kalevalalaisilla ta koštamukšelaisilla kalaštajilla heti ilmešty šuuri kiihku. Mäneššykšellisien kalaštajien pyyvvykšenä oli monta kymmentä kalua. Yksi kalevalalaisista kalaštajista šai 1,8 kilon lohen Likopiän šillalta. Lohi oli pyyvvetty tavallisella uistimella.

Kalamaimana kalaštajat käytetäh kuin tunnettuja uistimie, niin ni vihrietä hernehtä, maissie ta katkarapuja.

Järvilohen onni ei muhi kaikilla, ka šärkiki on hyvä kala!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat