Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kylä hyvä heittyä, koti paha muistua

L’udmila ta Nikolai Ahonen 42 vuotta takaperin tuttavuššuttih Kepašša ta mäntih yhteh. Kepan merkkipäivän uattona pariskunta šai palkinnon – Rakkahuošta ta uškollisuošta -mitalin. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Kepa on pieni pos’olka, kumpani šijaiččou Kalevalan piirin kaunehešša paikašša. Valosa männikkö, čuurumua ta meččälammit – šemmosen maiseman työ varmašti niättä, konša tuletta Kepah ativoih. Monilukuset meripihkanväriset jalkatiet niin kuin šuonet kierretäh pos’olkan, čukelletah meččäh ta kaimatah meijät tyynijärvien rannoilla.

Juuri šiinä luonnonkaunehešša paikašša 70 vuotta takaperin ruvettih rakentamah mečänhakkuajien pos’olka.

Suali, ka pos’olkan kiehuva elämä on jo istorijua. Nykyjäh Kepan melkein kaikki eläjät ollah eläkeläisie. Nuoret ihmiset ašettauvuttih elämäh Venäjän eri kaupunkiloissa ta Šuomešša. Onnakko monet heistä käyväh lomalla omah kotikyläh.

Heinäkuun 18. päivänä Kepan pos’olka juhli 70-merkkipäivyäh. Pruasniekkah keräyvyttih ei ainuoštah kepalaiset, ka i kaikki ne, ket jo aikojah mäntih pois pos’olkašta, onnakko muissetah ta ylpeilläh omašta pieneštä kotimuašta.

Toimehpivon järještäjät ei ajateltukana, jotta juhlah tulou niin äijän rahvašta, jotta kaikin äšen ei mahuta paikallisen koulun urheilušalin tiloih. Pos’olkan merkkipäiväh tuli vierašta Kalevalašta, Koštamukšešta, Piiteristä, Šuomešta.

Keräytynehie tervehittih ta onniteltih Kepan merkkipäivällä Jyškyjärven kylähallinnon piämieš Marina Sobolevskaja šekä Kalevalan piirihallinnon varajohtaja Nina Stankevičus, kumpani niise ennein eli Kepašša. Juhlašša pos’olkan eläjät kuultih äijän lämpimie onnittelušanoja ta šuatih monta lahjua.

Tietyšti merkkipäivänä lavalta kerrottih Kepan istorijašta, muisseltih ihmisie, ket ruattih pos’olkan kehittämisen hyväkši. Kaikki nämä ihmiset ijäkši kirjutettih omat nimet Kalevalan piirin istorijah.

Juhlallisien avajaisien jälkeh oli järješšetty konserttiohjelma. Kepalaisie ta pos’olkan vierahie onniteltih omilla lauluilla ta tanššiloilla Sudaruška-vokaliryhmä Kemin piirin Äynekošešta, Jyškyjärven kylän Kalina-tanššikollektiivi ta Kalevalan Kulkurit-yhtyveh. A lapšien ilomielekši oli tarittu makeita piiraita ta jiätelyö.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat