Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pajol, tansil da kielinerol

Karjalan kielen kursiloin opastajannu on Galina Mihailova (hur). Karjalan kielen kursiloi lapsih niškoi vie ei sua panna rattahile – ei ole opastajua. // Kuva: Vladimir Ivanov

Sidä piettih kirjastos karjalan kielen kursuniekoin avul. Pruazniekan programmas oldih literatuurukilbu, tansit, pajot, lahjoin juandu da čuajun juondu. Pruazniekan emändänny oli karjalan kielen kursiloin opastai Galina Mihailova. Jogahine pruazniekkah tulluh milgi autoi sen valmistamistu da piendiä, sendäh se rodih hyvä da vessel. Enzimäi arbailimmo karjalazii sananpolviloi da arbaituksii. Sit joimmo čuajuu da söimmö sidä, midä valmistettih kois emändät. Runuo lugiettih L’ubov’ Nasonova, Valentina Akimova, Svetlana Volkova, Valentina Mauričeva, Lidija Gul’ajeva. Sit nämmä inehmizet da “Randazen” pajattajat ozutettih omua neruo – tansittih da pajatettih. Sit kačoimmo yhtes, kui piimmö pruazniekkua mennyt vuon. Lopus kaikin suadih lahjat.

Moizii pruazniekkoi myö piemmö joga vuottu. Minä olin moizes pivos jo kolmattu kerdua da ylen äijäl mieldy myöte se rodih.

Meijänmoizii karjalan kielen kursiloi on äijis Karjalan kylis da linnois. Sendäh meijän mieles niidy vois pidiä Karjalan školan aluskivenny. Pidäs luadie zakon, kuduan mugah karjalan kielen kursiloin piendäh annettas varua. Vois luadie karjalan kielen kursiloin assotsiatsii libo mitahto toine yhtevys da panna se kirjoile Justitsien ministerstvas...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat