Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tukie Mobergin talon restaurointih

1. Kalevalan keškukšešša šijoutuja inšinööri Mobergin talo on pos’olkan ainutluatusie rakennukšie.

Hyvänluajinta-aktijon tarkotukšena on rahojen keruu kulttuuriperinnön kohtehen Kalevalan Mobergin talon kunnoštamiseh. Aktijon puittehissa meinatah pityä ušiempie toimehpitoja. Enšimmäini niistä järješšetäh jo 13. tuiskukuuta. Šinä päivänä Karjalan Kanšallisen teatterin lavalla pietäh karjalankielisen Koti-näytelmän hyvänluajintaesityš.

Näytelmän puittehissa Kanšallisen teatterin aulašša järješšetäh Kalevalan piirin esittely käsityömuasterien töijen myöntinäyttely šekä luomiskollektivien esitykšie. Kävijät šuahah tutuštuo Kalevalan piirih ta šen nähtävyykših, šuaha tietoja ainutluatusen inšinööri Mobergin talon istorijašta šekä oštua muistolahjoja.  

Kaikki näytelmäštä kerätyt rahat käytetäh Mobergin talon restaurointih.

Kalevalan piirin ičehallinnon johtajan Valentina Bulavtsevan šanojen mukah šemmosie aktijoita on jo aikasemmin pietty Kalevalašša. Viimekši pietyn aktijon aikana oli kerätty noin 37 tuhatta rupl’ua.

Šamanmoisie hyvänluajinta-aktijoita meinatah järještyä jatkoššaki. Bulavtsevan šanojen mukah jo tuiskukuun lopušša Kanšallisen teatterin artistat tullah Kalevalah, missä esitetäh hyvänluajintanäytelmän «А зори здесь тихие…»

Hyvänluajinta-aktijon järještäjät toivotah, jotta välinpitämättömien ihmisien avulla ta tuvella Mobergin talon restaurointityöt šuahah jo lähiaikoina lopettua.

Lippuja hyväluajintanäytelmäh voit oštua Kalevalan piirin etuštuštošta atressilla Petroskoi, Lenininkatu 37, porraš 10-A. Telefonit: 76-05-38, +7921 702 64 88, +7921 451 21 53

Lippujen hinta 500 rupl’ašta alkuan.

Halukkahat voijah šiirtyä sponsoriapuo Etnokulttuurisen Kalevalatalo-keškukšen tilillä:

Реквизиты расчетного счета
Получатель: 
ИНН 1017002181 КПП 101701001 
УФК по Республике Карелия (МБУ «Этнокультурный центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» лс 20066Ш18570)
Р/сч : 40701810400001000039 
Банк : Отделение-НБ Республика Карелия
БИК : 048602001
Назначение платежа: 
00000000000000000180

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat