Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uušie tietoja kotišeuvušta

Piämieš Hudilainen onnittelou tietokollektiivin jäšentä Tatjana Agarkovua. // Kuva: Ivan Stepanov

Pivon alušša esiinty lapšien Kruuga-folkloriyhtyveh ta oli näytetty pieni esittely, kumpani kerto oppikirjašarjan luatimisešta ta ainehistom keryämiseštä. Karjalan Tašavallan piämieš Aleksandr Hudilainen onnitteli oppikirjojen luatijie, tutkijie, koulujen opaštajie ta opaštujie šuurella tapahtumalla opaššušalalla:
– Viime vuotena loppu opaššuš-metodisen  Miun Karjala-kokoelman valmistamisen kymmenenvuotini työ. Še on šuuri tapahtuma tašavallan elämäššä. Uuši opaššuš-metodini kokoelma jo antau enšimmäisie tulokšie. Še muuttau nuoren polven šuhtehie omah muah. Tietyšti, še on oppikirjojen luatijien anšijo. Meijän tarkotukšena on kašvattua šemmosie nuorie ihmisie, kumpaset kunnivoitetah omua muata ta ruvetah kertomah šen kaunehuošta, rikkahuošta toisilla ihmisillä eri alovehista.   
Opaššuš-metodisen kokoelman kekšijät ollah valtijonyliopiston täyvennyškoulutuštietokunnan johtaja Tatjana Agarkova ta opaššušministeri Aleksandr Morozov. Opaššušministerijö kehitti Miun Karjala -opaššuš-metodisen kokoelman konseptijon vuotena 2006. Šiitä vuuvvešta 2.–4. luokkien opaštujat ruvettih opaštumah Šeutu, missä mie elän -ainehta, 5.– 9. luokissa Miun Karjala-kurššie ta 10. –11. luokissa Karjalan Tašavallan istorijua. Oppikirjoja oli testattu 24 koulušša.
Opašsuškompleksih kuuluu 20 oppikirjua, ruatovihkuo, harjottelutyötä ta numeroresurssie. Oppikirjoissa on äijän tietoja Karjalan tašavallan luonnošta rikkahuošta, šeuvun istorijašta, ekologijašta, muantiijošta, talouvešta, kanšallisen kulttuurin ominaisuukšista.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat