Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Il’l’anpäivä taričči piiraita ta piirileikkijä

Il’l’anpäivän pruasniekašša Ončin talon luona Vuokkiniemen Martat esitettih mukavan Väinämöini ta Aino -näytelmän. // Kuva: Maikki Spicina

Il’l’anpäivä on ollun jo melkein 250 vuotta Vuokkiniemen kylän uškonnollisena pruasniekkana. Vuotena 1767 ilmešty Vuokkiniemen iččenäini uškojienkunta. Časoun’a kyläššä oli enneinki, ka še oli muutettu Jumalan Iänitorvi Il’l’alla nimetykši kirikökši. Kaikista vaikeukšista huolimatta Il’l’anpäivänä Vuokkiniemeh aina keräytyy äijän rahvašta: vuokkiniemeläisie, heijän šukulaisie, yštävie ta vierahie. Tänäki vuotena kyläh tuli vierašta eri paikoista.

Vuokkiniemen kyläpruasniekka kešti kolme päivyä. Še alko piätinččänä, 31. heinäkuuta. Karjalan Šivissyššeura järješti Kal’evala vienankarjalakši -eepossan julkistamistilaisuon Vuokkiniemen kylätalošša. KŠŠ johtaja Eeva-Kaisa Linna kerto Kalevala-eepossan uuvven kiännökšen roolista vienankarjalaisilla.

Piäjuhla oli järješšetty 2. elokuuta. Pyhänäpiänä huomenekšešta rahvaš keräyty sluušpalla Jumalan Iänitorvi Il’l’alla nimettyh kirikköh. Myöhemmin alko iče pruasniekka. Tavan mukah šitä vietettih Ončin talon pihašša vanhojen aittojen luona.

Kyykkä-peli tulou šuosituimmakši Vuokkiniemen kyläššä. Viime vuotena kyykkä-kilpailuh ošallistu kahekšan joukkovehta, a tänä vuotena jo 12. Kyykkärie tuli Petroskoin šuomelais-ugrilaisešta koulušta, Piiteristä, Ukrainašta, Koštamukšešta, Vuokkiniemeštä. Koštamukšen hallitukšen etuštaja Roman Pekkojev ilmotti kilpailujen tulokšet. Kolmannen paikan šai joukkoveh Ukrainašta, toisen – Viktorija-joukkoveh (Piiteri–Koštamuš) ta kilpailujen voittajakši piäštih vuokkiniemiläiset peluajat Art-vodi 2000 -joukkovehešta.

Tänä vuotena pruasniekan uattona oli ilmotettu nellä kilpailuo, a kyläjuhlašša ilmotettih niijen voittajat. Kilpailuista mukavin oli pukujen kilpailu. Šen ošallistujilla piti esiintyö Kalevala-eepossan šankarin roolissa. Kilpailuh tuli kolme Louhie, Aino ta Ilmatar. Kunne lienöy propati Väinämöini, kumpani yheššä Ainon kera ošallistu Vuokkiniemen Marttojen pieneh Väinämöini ta Aino -näytelmäh. Ošallistujat vähäsen kerrottih omista šankariloista ta esitettih pukuja. Voittajakši oli ilmotettu yksi Louhista – Koštamukšen Karjalaini gorničča -kollektiivin artista Hilma Isakova.

Il’l’anpäivän pruasniekašta on tullun hyvä tapa. Šen avulla Vuokkiniemeššä elävytetäh vanhoja perintehie. Juhla auttau karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämistä. Pruasniekan lopušša alkanut vihma ta paha šiä ei ieš voitu pilata rahvahan hyvyä mieltä. Vet yksi rahvahan primiettoista lupuau, jotta še, ken Il’l’anpäivän vihma kašto, on tervehenä koko vuuvven ajan.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat