Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuorie kirjailijie innoššuttau pohjoisluonto

1. Petroglif-festivalin puittehissa lapšien kirjailijien Остров Ю -liitto järješti Kalevalan kulttuuritalošša Kirjat lapšilla -sosialiaktijon. Kuvašša liiton jäšen Nikolai Karpin kertou lapšilla omašta kirjašta. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Petroglif on kiertofestivali. Joka vuosi še matkuštau Karjalan eri paikkoih. Vuotena 2013 enšimmäini festivali piettih Ladogan rannoilla Sortavalan lähellä ta Onegajärven itärannikon niemilöillä, missä tietomiehet löyvettih kallivopiiruššukšie – petroglifija.

Viime vuotena festivali oli järješšetty Kondoberežskaja-kyläššä Oneganjärven rannalla. Juuri šielä kaunehešša ta hil’l’asešša paikašša eläy tunnettu puolalaini lehtimieš ta kirjailija Mariusz Wilk.

Tänä vuotena jo kolmaš Petroglif-kirjallisušfestivali oli järješšetty 24.–27. heinäkuuta Kalevalan piirin Haikol’ašša ta Kalevalašša, ta šiitä 28.–30. heinäkuuta še šiirty kanšalliseh Paanajärvi-puistoh. Kalevalan piirissä festivali oli omissettu Vienan Karjalan kulttuurilla ja vienankarjalaisilla kirjailijoilla, šemmosilla kuin Ort’t’o Stepanov, Jaakko Rugojev, Pekka Perttu ta toisilla.

Festivalih keräyty kirjailijie ympäri Venäjyä ta Europan toisista maista keštuštelomah Vienan Karjalan kirjailijoista. Pakina eniten koški Ort’t’o Stepanovie, šentäh kun festivali piettih kirjailijan kotikyläššä ta šamoin tänä vuotena hiän ois täyttän 95 vuotta.

Petroglif on kanšainvälini kešäkirjallisušfestivali. Petroglif-festivalin tavoittehena on luatie Pohjosen istorijua ta kulttuuriperintyö šuositukši. Festivalin ošallistujat matkuššettih Karjalan pohjosešša, enšin hyö oltih Haikol’ašša, šiitä tultih Kalevalah ta Louhen piirissä festivali loppu.

Tämän vuuvven festivalin järještäjät tahottih kiinittyä huomijota Pohjois-Karjalan kulttuurih, istorijah, kirjallisuoh ta luonnonrikkahuteh. Šamoin festivalin tehtävänä oli košetukšien levittämini pohjoismaih, yhteisruato Venäjän alovehien ta ulkomualaisien kirjallisušliittojen kera (Moskova, Pietari, Nižni Novgorod, Murmansk, Šuomi, Ruočči, Viro) šekä ekologisen ta kulttuuriturismin kehittämini Karjalan tašavallašša.

Šuunnitelmien mukah, enši vuotena Petroglif-festivali pietäh pomorilaisešša N’uhča-kylässä. Festivalin järještäjie kiinnoššetah pomorien kulttuuri ta elämä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat