Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#31 (1271)


 • #31(1271) | Kylän elostuGalina Vasiljeva
  Heinykuun lopus Nuožarven kylä pidi omassah 452-vuozipäivän, pruazniekkah kerdyi paikallistu rahvastu dai niidygi, kenen juuret ollah täs karjalazes kyläs.

 • #31(1271) | KandurahvasOl'ga Ogneva
  Tänä pyhänpiän, 9. päivänny elokuudu on Kanzoinväline kandurahvahien päivy. Sidä pietäh kogo muailmas vuvves 1994 lähtijen. Pruazniekan pani alguh Yhtynnyzien Kanzukundien Yhtymyksen Piäassamblei.

 • #31(1271) |    Sergei Karpov
  Suomelas-ugrilazien kanzoin nuorien MAFUN-liiton kongressu Tartos oli kohtu, kuduas piettih kiihkielöi paginoi liiton nygözes da tulies aijas. Istundolois kiisteltih liiton halličuksen kogomukses da liiton kirjoile panemizes.

 • #31(1271) |    Valentina Mironova
  Siktivkaran linnas 15. elokuuudu pietäh viijes kezäine festivuali “Ыбица”. Festivualin programmas on äijy kaikenmostu piduo – rahvahallistu, intellektual’noidu da sportupiduo. Kaikis suurimat da kaunehimat pivot ozutetah TV:s Jurgan-kanualal da ”Enzimäzes Internettukanualal”. Mennytvuodistu festivualii TV:s kačoi enämbi 10 miljounua hengie ymbäri muailmua.

 • #31(1271) | KešätapahtumatUljana Tikkanen
  Mie tykkyän matkuštua, šamoin tykkyän kuunnella matkuštamisešta ta kertuo omista matoista.

 • #31(1271) | 
  Enšimmäini Teräskontie Haaste -nimini poikkeukšellini joukkojuokšu piettih 1. elokuuta vanhan Ponkalahen kylän tienoilla.

 • #31(1271) | KantarahvašNadežda Vasiljeva
  Ideja Kalevala-eepossan kiäntämiseštä vienankarjalakši tuli mieleh Paavo Ahavalla.

 • #31(1271) | KantarahvašAlina Čuburova
  Elokuun enšimmäisellä netälillä Virošša oli järješšetty šuomelais-ugrilaisilla Wikipedia-tietošanakirjoilla omissettu seminari.
Partn`ourat