Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevala omalla kielellä

Kalevala-eepossan uuvven julkaisun esittely piettih heinäkuun lopušša Kalevalan Uhut-šeura -kanšalaisjärještön toimiston tiloissa. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

 

Ideja Kalevala-eepossan kiäntämiseštä vienankarjalakši tuli mieleh Paavo Ahavalla. Monta vuotta takaperin hiän oli kirjuttan šiitä yheššä Šuomen lehtilöistä, a vuotena 2002 mieš kerto omie ajatukšie šiitä eryähäššä kokoukšešša, missä mukana oli vienankarjalaini Raisa Remšujeva.

Raisa kiinnoštu täštä idejašta. Pitkien ajattelujen jälkeh hiän kuitenki otti tämän valtavan šuuren ta tarkan kiäntämistyön tehtäväkšeh. Näin šynty Kalevala-eepossan uuši julkaisu, kumpasen esittely piettih heinäkuun lopušša Kalevalan Uhut-šeura -kanšalaisjärještön toimiston tiloissa.

Karjalan Šivissyššeuran johtaja Eeva-Kaisa Linna, kumpasen juuret niise ollah Kalevalan mailta, kerto Kalevala-eepossan kiäntämisistorijan kaikilla keräytynehillä. Kuvat Kalevala-eepossah oli luatin vienalaini taiteilija Vitali Dobrinin, kumpani nyt eläy Koštamukšešša. Raisa Remšujevalla, šamoin kuin ni Vitali Dobrininilla Kalevala-teema on ylen lähini. Raisan muamo, vuokkiniemiläini Santra Remšujeva oli tunnettu runonlaulaja ta perinnehšäilyttäjä.

Kal’evala vienankarjalakši on mahtava kirja: pakšut kannet, kiiltopaperi, kaunehet värikuvat. Tekstin lopušša äšen on karjalais-venäläini šanakirja, kumpasen luati Raisa Remšujeva. Kalevala-eepossan karjalankielisen versijon esittelyššä luvettih kappalehie šiitä. Tilaisuon korissukšena oltih Veikko Pällisen Kalevala-yhtyvehen esittämät karjalankieliset laulut. Eeva Kaisa Linna toi mukanah uuvven eepossan muutoman lahjakappalehen. Enšimmäisen niistä hiän lahjotti Kalevalan eläjällä Uhut-šeuran kunnivojäšenellä Venla Sobolevalla. Šamoin Kalevala-eepossan lahjakirjat šuatih muutki karjalan kielen ta kulttuurin šäilyttämisalalla aktivisešti toimijat ihmiset: Žanna Tikkanen, Nadežda Lutohina, Nina Aleksejeva, Valentina Saburova ta muut.

Paikallisen ičehallinnon johtajan šijahini Nina Stankevičus onnitteli kaikkie tämän tärkien tapahtuman yhteyveššä. Karjalaisilla tämä tapahtuma on tovellahki tärkie, vet enšimmäistä kertua eepossan monivuotisen istorijan aikana ”Kalevala” on julkaistu juuri šillä kielellä, millä runonlaulajat oli aikoinah laulettu omie runoja Elias Lönnrotilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat