Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalankielini Wikipedia on šuatava käyttöh

WikiSeminarih ošallissuttih šuomelais-ugrilaiset aktivistit Venäjältä, Šuomešta ta Virošta. // Kuva: Alina Čuburova

Tapahtumah, kumpani järješšettih jo toini kerta, ošallistu noin kakšikymmentä šuomelais-ugrilaista aktivistie Venäjältä, Šuomešta ta Virošta. Niijen joukošša oli karjalaisieki: Šuomelais-karjalaisen Kiännä!-projektin ruataja Ilja Mošnikov, Šuomelais-ugrilaisien kanšojen media-keškukšen peruštamini -projektin koordinattori Aleksei Tsikarev, ”Periodika”-kuštantamon kuštannuštoimittaja Alina Čuburova. Karjalan vepšäläisie etuššettih ”Kodima”-lehen toimittaja Marija Košeleva ta vepšän kielen opaštaja Anastasija Konošenko.

Seminarin kolmen päivän aikana oli järješšetty luventoja ta työpajoja. Moderattoriloina esiinnyttih Viron ”Wikimedia”-kompanijan ruatajat. Seminarin ošallistujat, kumpaset tultih Venyäheltä ta Šuomešta kerrottih omista kokemukšista Wikipedia- tietošanakirjan täyttämiseštä ta käyttämiseštä. Pitäy šanuo, jotta karjalankielini ”Wikipedia” on kaikista heikkoin. Šyynä on administrattorien passivisuš ta käyttäjien puuteh. Karjalankielini ”Wikipedia” on yksi passiivisimmista šuomelais-ugrilaisešša muajilmašša, šentäh še ei voija šiirtyä inkubattorista (hautomošta) kaikkien Internetti-käyttäjien käyttöh.

Seminarin puittehissa Aleksei Tsikarev esitti Šuomelais-ugrilaisien kanšojen media-keškukšen peruštamini -projektin ta mainičči, jotta resurssikeškukšen toiminnan šuuntana mm. on karjalan- ta vepšänkielisien ”Wikipedijojen” kehittämini, šentäh kuin šemmoset ensiklopedijat on pienien kielien parahimpie kehityštapoja.

– Karjalan kielellä ei ole yhtehistä kirjallista muotuo, šen vuokši Internetissä on kakši karjalankielistä Wikipedia-ensiklopedijua – livviksi ta varšinais-karjalakši; šemmoset ollah Wikipedia-šiännöt, – šano Aleksei Tsikarev. – Šentäh karjalaisien, erityisešti niijen, ket paissah kieltä, pitäy ruatua kahta kertua ahkerampi, jotta karjalankieliset Wikipedijat piäštäis hautomošta pois ta kehityttäis niin kuin ni muut šuomelais-ugrilaiset Wikipedijat.

Ilja Mošnikov esitti Kiännä!-projektin, kumpasen yksi piäšuunnista karjalankielisen ”Wikipedian” kehittämini. Hiän lisäsi, jotta tämän vuuvven šykyšyllä Joenšuun yliopistošša pietäh seminari, ta šen puittehissa vois järještyä Karjalankielisen ”Wikipedian” aktivointi -työryhmän tapuamini.

Šuomelais-ugrilaisen WikiSeminarin järještäjänä oli ”Wikimedia”-yhtijön Viron ošašto. Rahoitušta oli šuatu ”Wikimedia Foundation” -sijätijöštä ta Viron Šuomelais-ugrilaisien šukukanšojen ohjelmašta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat