Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kolme pyöräilijyä ta koira

Pyöräilijät Vladimir Zaikov, Igor’ ta Marina Agranovičit šekä Bert-koira Šuomen Savonlinnašša.

Ka nyt mie tahtosin kertuo polkupyöräilijäštä, kumpani pari netälie takaperin tuli retkeltä Šuomešta.

Hänen nimi on Vladimir Zaikov, ammatiltah hiän on juristi. Vladimir alko harraštua matkuštamista vielä koulušša 6. luokalla. Šilloin, 1970-luvun alušša hänet kučuttih enšimmäisellä retkellä. Šen jälkeh oli vuosie väliaikua – Vladimir opaštu, kävi armeijan, akottu ta kašvatti lapšie. Lapšet kašvettih ta mieš rupesi ajattelomah, jotta nyt olis hyvä mahollisuš käyvä retkilöillä.

Vladimir valičči kulkuvälinehekši polkupyörän. Še on poikkoi urheilumatkuštamisvälineh, kumpani antau mahollisuon lyhyöššä ajašša ajua pitän matan ta tutuštuo monih kylih tahi kaupunkih. Vielä šillä on helpompi matkuštua, šentäh kun kaikki vehkehet ta matkavaruštehet ei olla šelän takana kannettavana, a polkupyörän tavaratelineheššä.

Tämän vuuvven oraškuušša Vladimir Zaikov tutuštu pyöräilijih Murmanskista ta kävi heijän kera Šuomešša. Murmanskilaiset kerrottih Vladimirilla Marina ta Igor Agranovičista, kumpaset käyväh matoilla tandemipyörällä Bert-koiran kera.

Kešä tuli, liput oli oššettu, lähtöpäivänä oli 7. heinäkuuta. Retki alko Lappeenrannašta ta loppu Joenšuušša. Pyöräilijät kekšittih retkellä oman tunnušlaušehenki – Kolme pyörällä paičči koirua – Jerome Klapka Jeromen tunnetun Kolme mieštä veneheššä -romanin mukah.

Kahekšantoista päivyä matkuštajat nautittih Šuomešta, šen kaunehista maisemista ta hyvistä teistä, kumpasilla heijän šanojen mukah valtavašti tuntuu heinän ta meččämanšikan tuokšut. Šuomelaiset ei kerätä marjoja mečäššä, niin matkuštajien toičči piti alušta šyyvvä kaikki manšikat nurmikolta ta vašta šen jälkeh ašettua šen paikalla palatka. Matalla matkuštajat vaššattih erilaisie elukkoja, nähtih fasaanija, jäniksie ta šiilijä.

Pyöräilijät tutuššuttih Šuomen kaupunkiloih ta niijen nähtävykših. Mukavin niistä heijän mieleštä oli Salpin linja šekä Kotkan kaupunki, missä hyö käytih kivipuistošša, Jekaterinan meripuistošša ta Kotkan meriakvarijošša.

Ta miušta vielä yksi ajatuš. Još teilä himottau nähä, mitä mukavua on teijän kaupunkin, kylän ympäristöššä, niin miušta paraš keino on matkuštua pyörällä näijen kylien ympäri ta još on halu nähä mitä on vähän loitompana, polkupyörä auttau šiinäki. Matkuštakkua ta olkua tervehenä!

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat