Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Yhen miehen mieli, yhekšän miehen voima

1) Teräskontie-kilpailuh yhty 75 ošallistujua Koštamukšešta, Petroskoista, Kalevalašta, Murmanskista ta Piiteristä. // Kuva: Kuvat otettu vk.com -nettišivuilta

Ideja šemmosen kilpailun järještämiseštä Karjalašša šynty Koštamukšen nuorilla. Järještäjät oli kekšitty kilpailulla vaštuavan nimenki – Teräškontie. Karjalaisilla ta šuomelaisilla, šekä muilla šuomelais-ugrilaisilla kanšoilla kontie on ollun ikivanhoista ajoista erikoisešša kunnivošša. Tämä meččien kuninkaš on aina ollun iärettömän voiman ta mahtin šekä poikkohuon, šukkeluon ta älykkyön simvolina. Yhen miehen mieli, yhekšän miehen voima – näin rahvaš šanottih kontiešta. 

Teräskontie -kilpailu on erikoisvaikie poikkeukšellini joukkojuokšu. Tavallisen juokšun lisäkši šiih kuuluu erilaisie tehtävie, mit tarvitah voimie, keštokykyjä ta šukkelutta.

Järještäjät pitälti ečittih šopivua paikkua kilpailuja varoin. Kilpailuvuatimukšie vaštuava paikka löyty 60 km piäššä Koštamukšešta, vanhan Ponkalahen kylän tienoilta. Noin kolmen kilometrin pituni kilpailumatka kulki epätašaista šeutuo myöte. Luonnoneštehien – hiekkarintehien, jyrkkien termien, ryteikköjen – lisäkši järještäjät oli kekšitty matalla äijän muita vaikeita tehtävie: piällyškumien pelto, nuoraverkko, vesi- ta hiekkašäkkieštehet.

Teräskontie -kilpailuh oli voinun ošallistuo jokahini 18 vuotta täyttänyt ihmini riippumatta liikuntaharjottelutašošta. Ei reitin vaikeuš eikä tämänvuotini vilu ta märkä kešä pietetty halukkahie kilpailun ošallistumisešta. Joukkojuokšuh yhty 75 ihmistä Koštamukšešta, Kalevalašta Petroskoista, Murmanskista ta Piiteristä. Kilpailun ošallistujat, ket šuavuttih paikan piällä ennein kilpailupäivyä voitih yöpyö palatkaleirissä tahi vuokrata kämppä lähellä olijašta Hullu Kala -kalaššuškempingistä.

”Kenkänä kilpailijoista ei tule loppuh kuivana ta puhtahana” – järještäjät oli luvattu kilpailun alušša. Ta täytettih oman lupaukšen: kilpalijien piti kilpua kiivetä ylöš hiekkarinnehtä, ylittyä muta- ta likavesieštehet piikkilankojen alla, puujautuo rippujen painavien hiekkašäkkijen välistä ta šuorittua äijän muita vaikeita tehtävie.

Teräškontie lahjotti kaikilla ošallistujilla äijän hyvyä mieltä. Kulpailušša šuatuja positiivisie vaikutelmie riittäy pitäkši aikua, koroššettih kilpailijat. Monet heistä lähtiessäh kotihih šanottih, jotta ihan varmašti enši vuotena tullah tuaš. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat