Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Elävän luonnon muistopaččahat

Kuušen korkeuš on 30 metrie ta diametri on yli 1, 25 metrie

Kakši puuta, kumpaset kašvetah Karjalan Tašavallan alovehella, on liitetty Venäjän ikivanhojen puijen kanšalliseh rejestrih. Še on Mujejärven piirin Gafostrov-kyläššä kašvaja mänty ta kuuši, kumpani šijaiččou Belomorskin piirin Troičan šuarella. 

Venäjän kanšallisuon luonnon perinnön kehittämisen neuvošton jäšen Sergei Pal’čikov allakirjutti asiepaperit, kumpaset tovissetah tämän faktin. Dokumentit on jo tultu Karjalan Tašavallan ekologijan ta luonnonvarojen käytön ministerijöh.   

Männyn ikä on 260–300 vuotta, šen korkeuš on 20 metrie, runkon diametri on yli metri. Männyllä on hyvä moniokšani latva, okšien väli on kahekšan metrie. Kuuši on nuorempi, šen ikä on 150 vuotta, korkeuš on 30 metrie ta diametri on yli 1, 25 metrie.

Ainutluatusien ikivanhojen puijen eččimis- ta šäilyttämistyöt toimitetah Puut ollah elävän luonnon muistopaččahat -ohjelman mukah. Tämän ohjelman tarkotukšena on luonnon perinnön šäilyttämini. Ohjelma käsittelöy niitä puita, kumpasilla on korkie ikä ta niih liittyy erilaisie tarinoja ta istoriallisie tapahtumie. Tällä tavalla ohjelma antau hyvän impulsin oman muan istorijan tutkimiseh.

 Tänä vuotena täyttyy viisi vuotta, kun ohjelma alko toimintah. Viijen vuuvven aikana Venäjän 67 alovehelta oli tullun 400 anomušta. Ohjelman mukah luajitah Venäjän ikivanhojen puijen kanšallisen rejestrin. Nykyseššä rejesterissä on 235 ainutluatuista puuta. Niistä 117 on šuatu Puu on elävän luonnon muistopačaš -statussin.

Tätä ennein jo nellä Karjalan alovehella kašvajua puuta oli liitetty Kanšalliseh rejestrih, nyt lisätäh vielä kakši. Kahella puulla – männyllä Jakkimanvuaralla ta kuušella Iänisniemen šuojelualovehella – on annettu Puu on elävän luonnon muistopačaš -statussi. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat