Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan piirissä kehitetäh turismialua

Tarinan mukah tämän vanhan männyn alla Elias Lönnrot tallenti Kalevalan runonlaulajien runoja.

Karjalan halličukšen issunnošša talouvellisie kyšymykšie hoitaja tašavallan piämiehen neuvonantaja Aleksandr Prilepin ilmotti, jotta pitäy aktivisoija turismin kehityštä Kalevalan piirissä käyttäen monilukusie nähtävykšie, kumpaset ollah yhteyveššä Kalevala-eepossan kera.

Prilepin kerto Kalevalan piirin talouvellisien mahollisukšien arvioinnista, mi oli järješšetty šitä varoin, jotta šuaha miärätä valtijontuven šuuruš. Eksperttijen mieleštä, Kalevalan piirin tärkienä kilpailuetuna on šen kulttuuriarvot. Piiri tunnetah Elias Lönnrotin eepossan kotimuana, vet šen alovehella on vanhoja runokylie, missä aikoinah oli eletty runonlaulajat, kumpasien runoista Lönnrot oli kuton oman Kalevalan.

– Kalevalan piiri on Karjalan tärkein kanšallini yjin. Pitäy valmistua uušie turistituottehie ta projektija, šekä kertuo Kalevalan nähtävykšistä, jotta enemmän turistija šuatais šiitä tietuo, on varma Prilepin.

Karjalan kulttuuriministerin Jelena Bogdanovan šanojen mukah, Kalevalašša käyt äijän turistija, ka tavallah hyö tullah piirih omilla pikku ryhmillä. Kun turismi piäsis kunnolla kehittymäh Kalevalan mailla, šiitä tulis šuurie resurssija tašavallan bytžettih. Šitä varoin Kalevalan piirissä pitäy rakentua uušie hotellija ta lepomajoja šekä kehittyä palvelualua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat