Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalašša kašvau šuosijo kanšallisih kielih

Täštä opaššušvuuvvešta alkuan studentit ruvetah tutkimah kanšallisie kielijä Petroskoin valtijonyliopiston piärakennukšešša Leninin valtakavulla, kunne laitoš muutti opaššušrakennukšešta Pravdan kavulla. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Kanšalliset kielet tullah šuositummiksi Karjalašša. Šen tovissukšena on tämänvuotini šuuri kilpailu laitokšella, missä opaššutah karjalan, vepšän ta šuomen kielijä. Petroskoin valtijonyliopiston filologisella tietokunnalla tänä vuotena oli miärätty yhekšän paikkua karjalan, vepšän ta šuomen kielen opaštujilla, a anomukšie tuli 63. Šamoin filologisen tietokunnan Ulkomaini filologija (šuomen kieli ta kirjallisuš, englannin kieli) -alalla otetah tänä vuotena 12 henkie, a anomukšie on šuatu 58 – še on 4,83 anomušta yhtä paikkua.

– Šeiččemen anomušta yhta paikkua kohti kanšalliset kielet -alalla on viime vuosien korkein tuloš, kerto lehtimiehillä yliopiston vararektori Anatoli Lopuha.

Vararektori on varma, jotta tämä korkie tuloš on Petroskoin yliopiston ammattimiehien ta Karjalan hallitukšen spesialistijen yhteistyön luajoš. Lopuhan mieleštä, tulovaisuošša kiinnoššuš kanšallisih kielih tašavallašša rupieu vielä kašvamah.

– Studentit, kumpaset opitah kanšallisie kielijä, šuahah stipendin lisäkši kolme tuhatta rupl’ua, korošti Anatoli Lopuha.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat