Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oniegu vai Iänisjärvi?

Kielen, literatuuran da histourien instituutan johtai Irma Mullonen sellitti, ku Oniegan libo Iänisjärven nimi on tulluh muinazes saamelazes äne-sanas, kudaman merkičys on 'suuri'. // Kuva: Ol'ga Ogneva

Oniegujärvi, Ääninen libo Änine ei ole helpol sellitettävii paikannimilöi. Voibi päten sanuo, Karjalan dai kogo Jevroupan toizekse suurin järvi on suannuh nimen ylen ammui, äijiä aijomba migu äijät toizet kohtat meijän čupul.

Oniegujärven nimie on opittu sellittiä moneh luaduh. Karjalan paikannimistön arbaitukset -kniigas mainitah, ku akademiekku Andreas Šjögrenan mieles Äänisjärven nimen pohjannu on suomelaine ääni-sana. Buitegu nimi on annettu sen periä, ku tämä on iänekäs, bauhuoju järvi...

Aleksandr Pogodinan sellityksen mugah järven nimi on roinnuhes saamelazis sanois agne ’hiekku’ da jegge ’alangomua’. Järven suvirannikko on madal. Voinnusgo paikannimi roita kuduastahto kohtas sie da sit tulla kogo suuren järven nimekse?

Ken on ennitännyh andamah nimen järvele

Kerran järvel on nimet ven’an, suomen, vepsän dai saamen kielel, kudai nimis on vahnin da ken sen on andanuh? Ken enzimäzikse eloitti suuren järven rannat? – kyzyin paikannimistön tutkijal, filolougientiijon doktoral Irma Mullozel:  

Konzu roitah nämmä nimet, ga tavan mugah niilöin pohjannu on mitahto ominažus, kudai eroittau tämän kohtan, sanommo, järven, kaikis toizis järvilöis. Oniegujärven ominažus on sen suurus. Tämä on aiga suuri järvi. Karjalan muinazet eläjät – kandusaamelazet – nimitettih tämän järven suurekse järvekse saamekse. Muinazes saamen kieles on olluh sana äne, 'suuri'. Sit sih liitettih vezistölöile ominaine suffiksu — s. Rodih Äänes, Äänis... Ga kuibo sit on roinnuhes ven’ankieline nimi Onego?

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat