Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan urheilun legendoja

1) Karjalan ASNT:n hiihtäjien naisjoukko valtakunnallisissa kilpailuissa Leningradissa 20. tuiskukuuta 1954 vuotena. Nelläš oikielta on hiihtäjä Viija Malikina. // Kuva: Kuvat: Viija Malikinan kuva-arviivašta

Talviurheilulajit on aina oltu piirin eläjien šuosituimpie urheilulajija. Ka yleisurheiluššaki kalevalalaiset näytettih mainijoita tulokšie. Pika-, keštävyš-, viesti- ta eštehjuokšu, pivuš- ta korkeušhypyt, kiekonheitto ta kuulantyöntö – näissä urheilulajiloissa kalevalalaiset esiinnyttih mäneššykšellä. Kalevalan piirin urheiluveteranien muissellah šitä aikua näin: ”…konša Kalevalan urheilijajoukko tuli tašavallan kilpailuih, toisien piirien ta kaupunkien urheilijat enši kaupalla ruvettih tiijuštelomah, ketä on tullun urheilijien joukošša. Kun šuataneh tietyä, jotta on tultu, esimerkiksi Aleksandr Lesonen, Pekka Siikonen, Marija Korkkojeva, Pekka ta Puavo Kirillovit, Marija Karhu, Vera Alava – niin aletah heti hermošteliutuo, jotta piäššähkö heijän joukot voittopaikoilla.”

Kalevalan piirin urheilulegendana oli pieni vikkelä L’udmila Lukina Jyškyjärveštä, kumpani hiihtokilpailuissa ei jättän toisilla kilpailijilla mimmoistakana voittomahollisutta. L’udmila oli voittan šamoin tašavallan yleisurheilun kilpailuissa, esimerkiksi 800 metrin juokšušša.

Meijän urheilijat aina ošallissuttih Neuvoštoliiton urheilijien paratiloih, mit piettih Moskovašša. Eri vuosina niih yhyttih Olga Lettijeva, Vasili Kirillov, Boris Udal’cov, Darja Malikina, Vasili Jaakkola, Pavel Pribitkov, Lempi Soldatova, Vladimir Andrianov, Anna Korkkojeva. Valitettavašti kaikki nämä urheilijat on jo šiirrytty tuonilmasih.

Muissellen meijän muanmiehien šillosie urheilušuavutukšie, ei voi olla kertomatta vielä yheštä urheilulegendašta – Viija Grigorjevna Malikinašta.

Viija on šyntyn Vuonnisen kyläššä ta pieneštä šuahen hänen piäharraššukšena oli hiihto. Eikä šiih aikoih kyläläisillä lapšilla ollun kovin šuurta valintua. Tyttö hiihti enšimmäisie kilometrijä Vuonnisen lähellä lumista Kuittijärvie myöte. Jälešti Viija piäsi opaštumah Lahenpohjan muatalouškouluh. Koulun liikuntaopaštajat oli heti huomattu neiččyön hiihtonerot ta taivutettih hänet ihan tosissah harraštamah tätä urheilulajie. Šiitä ajašta Viija oli šuanun lukusie palkintošijoja piirien, tašavallan ta valtakunnallisissa kilpailuissa.

Myöhemmin Viija Malikinan urheiluelämäššä tapahtu muutokšie – hiän rupesi aktivisešti harraštamah šuurta slalomie. Vuotena 1955 häneštä tuli VSNTL:n meštari Urožai-šeurašta, 1962 vuotena hiän voitti kultamitalin valtakunnallisissa kyläkilpailuissa Mončegorskissa. Viija Grigorjevna Malikina ošallistu eritašosih kilpailuih eri puolilla meijän muata ta voitti VSFNT:n ta SNTL:n meštarin arvot.

Urheilumainehešta huolimatta slalomisti Malikina jatko vuatimatointa, tavallisen ruatajan elämyä Vuonnisen kyläššä, ruato muataloušprikatissa traktoristin apulaisena, niitti heinyä. Šen jälkeh kun Vuonnisen prikati lopetettih Viija Grigorjevna muutti elämäh Vuokkiniemen kyläh.

Tunnettu urheilija Viija Malikina täytti 24. elokuuta 85 vuotta. Šinä päivänä häntä tultih onnittelomah lähiset ta tovarissat, yheššä hyö muisseltih šitä loittoista männyttä aikua, šiinä voittoja ta šuavutukšie, kovua työtä, iluo ta šuruoki.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat