Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Periodikašša šana eläy

Vuotena 2014 Periodika-kuštantamo on julkaissun 12 kirjua: kahekšan karjalan, yhen vepšän, yhen šuomen ta kakši venyähen kielellä. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Kaikin tiijetäh, jotta Periodika-kuštantamon piätehtävänä jo melkein 25 vuotta on ollun karjalan-, vepšän- ta šuomenkielisien šanoma- ta aikakaušlehtijen julkaisomini. Oma Mua, Karjalan Sanomat, Kodima, Carelia ta Kipinä. Niijen koti on Periodikašša.

Lehtien lisäkši vuuvvešta 1998 Periodika aktiivisešti on julkaissun kirjoja, itämerenšuomelaisilla ta venäjän kielellä.

”Nykyjäh kirjoja ei luveta” – šatun ušeičči kuulomah. Luvetah! – šen voin šanuo ihan varmašti, kun olen käynyn ta myönyn tuhanšie kirjoja ympäri Karjalua ta Šuomie. Kyllä, šähkömuotoset kirjat on viime aikoina piäšty etušijalla. Ka ihmiset, kumpaset koko päivän issutah ta ruatah tietokonehella, mielummin valitah iltalukomisekši tavallisen paperikirjan. Periodikanki šuunnitelmissa on lähiaikoina antua asiakkahilla mahollisuon valita, minmuotosen kirjan hiän tahtois šuaha – paperi- vai šähköversijon. Šanakši, Periodikan kaikkie šanoma- ta aikakaušlehtija jo monie vuosie on voinun tilata šamoin pdf- ili šähkömuotona omah šähköpoštih.     

Tietyšti Periodikan kirjojen painoš ei ole niin šuuri kuin kuštantamoilla, kumpaset julkaissah popularista venyähenkielistä kirjallisutta. Kaikista šuurin painoš oli venäjänkielisellä Tatjana Jaškovan Karjalan puku -alpumi-kirjalla (2000 kappalehta). Kaččomatta šiih, jotta tuo hyväluatuni kirja oli ylen šuosittu, karjalalaisien lisäkši nettikaupan kautti šitä oli tilattu ta oššettu Venäjän eri puolilla ta Šuomehki, kuitenki vašta kuuvven vuuvven ajašša koko kirjan painoš šuatih myötäväkši, še oli myönnissä vuuvvešta 2009 vuoteh 2015.  Tutkijan Grigori Makarovin keryämät šananlaškut 2011 vuotena oli pantu Karjalan šananlaškut ta šananpolvet -kirjan kanšiloih, šen painoš oli 3000 kappalehta. Tähäki päiväh šuate kirja ei ole myöty loppuh, vaikka še on kakšikielini – venyähen ta karjalan kielellä. Tuloš on šemmoni, jotta painoš ei voi olla šuuri. Toisualta, još painoš on pieni, niin šilloin kirjan hinta noušou, eikä rahvaš voi, eikä taho oštua kallehie kirjoja.       

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat