Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#35 (1275)


 • #35(1275) | Natalja Antonova
  Suomelas-ugrilazien rahvahien tulii Muailman Kongresan piendy ni yhty kerdua ei olluh keskustunnuh. Kerran nelläs vuvves muailman suomelas-ugrilazet kerävytäh suurimah kerähmöh. Ezmäine moine kongressu piettih vuvvennu 1992 Komin tazavallas.

 • #35(1275) | Heimovellet   Tamara Sidorova
  Karjalan tazavallan halličus da Ven’an federualizen kanzallisazieloin agentsvu uale kirjutettih sobimus, kudaman mugah vuvvennu 2015 annatah dengua vähäluguzien rahvahien ekonoumiekku- da sotsio-alan kehittämizekse.

 • #35(1275) | Opastus   Tamara Sidorova
  Tiedoloin päivänny, 1. syvyskuudu, Respublika -internet-portalu pani rattahile Karjalua tundijes -projektan.

 • #35(1275) | KandurahvasAleksandr Volkov
  Tämän vuvven Täs synnynrannan minun algu Vladimir Brendojevan festtivuali on omistettu Ivan Savinale. Syvyskuul karjalaine kirjuttai täyttäy 75 vuottu.

 • #35(1275) | Heimovellet   Valentina Mironova
  Elokuun loppupäivin Moskovan rinnal Zvenigorod-linnas piettih Kiändäjien fourumu, kuduah tuli 30 eri-igästy kiändäjiä, kuduat kiännetäh 20 kielele. Heijän joukos oligi karjalakse kiändäi Natalja Sinitskaja.

 • #35(1275) | Kul'tuuruOlga Smotrova
  Tänävuodehine Täs synnynrannan minun algu -runoilijan Vladimir Brendojevan festivuali omistettih Iivan Savinale da piettih kirjuttajan omas kyläs – Nurmoilas. Karjalaine Iivan Savin täytti 75 vuottu.

 • #35(1275) | KešätapahtumatUljana Tikkanen
  Pohjolan tarinat -rekonstruointifestivali piettih enšimmäistä kertua Petroskoissa 29.–30. elokuuta.

 • #35(1275) | Heimovellet
  Matkailufirmojen etuštajat pahekšitah, jotta halukkahie lähtie matoilla Vienah on huomattavašti vähennyn.

 • #35(1275) | Marija Kirillova
  Aleksandr Hudilainen tapasi Karjalan TV- ta radijotoimitukšen ruatajie 31. elokuuta.

 • #35(1275) | Marija Kirillova
  Aleksandr Hudilainen piti kokoukšen, kumpani oli ommissettu Petroskoin Besovec-lentokentän uuvvistamisella
Partn`ourat