Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mimmoni on Vienan Karjala šuomelaisen šilmin?

Viime aikoina olen kuullun äijän pakinoja šuomelaisien turistimiärän laškomisešta Vienan Karjalašša. Matkailufirmojen etuštajat pahekšitah, jotta halukkahie lähtie matoilla Vienah on huomattavašti vähennyn. Niissä kylissä, missä vielä muutoma vuosi takaperin erityisen kešäkautena ei ollun puutehta turistiloista, nykyjäh on melko hil’l’aista. Ičeki muistelen niitä aikoja, konša kešällä bušši ajo buššin peräššä Kalevalah, vaikka šilloin tiet oltih šamašša ta vielä i pahemmašša kunnošša. Toičči tuntu, jotta turistija kavuilla oli enemmän mitä paikallista rahvašta.

Tänä vuotena olin melkein kuukauven ajan kešälomalla Kalevalašša ta šatuin kyllä näkömäh muutomie turistiryhmie, ka ne tavallah oltih moskovalaisie ta piiteriläisie. Rupl’an heikkenömisen takie matkuštamini ulkomailla on tullun liijan kallehekši, šentäh yhä rikenempäh venäläiset valitah matkailukohtehekši oman kotimuan alovehie. Rajantakasie turistija Karjalan kylissä näkyy äijyä vähemmän, mitä ennein.

Yhet šanotah tämän tilantehen šyykši Ukrainan tapahtumie, toiset yhissetäh šen vaikieh talouvelliseh tilah, sanktijoih ta vaštasanktijoih. Olen kuullun šemmosenki šyyn, jotta ihmiset kieltäyvytäh lähtömäštä matoilla Venäjällä, šamoin ni Vienan Karjalah turvallisuon vuokši. Tuo oikieštah hämmäššyttäy, šentäh kun Viena miun mieleštä aina on ollun rauhallisimpie ta turvallisimpie Venäjän alovehie. Mistä nämä ennakkoluulot ta pelot šynnytäh? Višših šen takie, kun ihmisillä on viärä käsityš šiitä mitein Karjalašša eloš šujuu. Eryäš miun tuttu šano, jotta tavallah ne ihmiset varatah lähtie matoilla, ket ei ole omua paikkakuntua loitompana käynyn. Voisin täššä ruveta kaikin puolin kehumah omua pientä kotimuata, kuitenki piätin kyšellä ta näyttyä Viena niijen šuomelaisien šilmin, ket mihikänä kaččomatta lähetäh matoilla Vienan Karjalah. Niijen joukošša on aivan eri ihmisie, šemmosie, ket enšimmäistä kertua käytih tutuštumismatalla Vienah, šekä niitä, ket on vietetty pitempie aikoja Venäjän puolella ta niitäki, kellä Karjalašša käynti on oša työtä.

Tilanneh näyttäy kiäntyvän parempah päin. Ruohtisin tämän kirjutukšen loppuh laittua oman kommentin. Mieleššäni pyöritäh Folkswagen-yhtyvehen esittämän Tulkua Vienah työ käymäh -laulun šanat:

”Sytämet tiäl on auki, iloiset rahvas kaikki, vaikka ajatki on vaikeat, teijät otetah vaštah, kylyh annetah vašta, čäijyt stolalla ašetatah…” Miun mieleštä nuo šanat oikein hyvin kuvatah karjalaista rahvašta. Olen jo viisitoista vuotta toimin lehtitoimittajana. Työvuosien aikana olen käynyn Karjalan eri kylissä ta joka paikašša on otettu vaštah ylen lämpimäšti. Voin ihan varmana šanuo, jotta viime ajan poliittisista tapahtumista, vaikiešta talouštilašta, pakotteista huolimatta Viena on šamallah rauhallini lumuovan kaunis šeutu, missä eläy hyväntahtosie, vierahanvarasie, mukavie ihmisie.

Tietyšti matoilla voit šattuo vaikka mitä, eikä šiinä ole kyše matkuštauko turisti Vienah vai minnenih muuvvalla.  Miun mieleštä kaikista kovin kokemuš, mi vuottau turistija Viena-matkailun aikana on ne tähä šuate šurkiešša kunnošša olijat tiet. Kuitenki karjalaisien omaperäni kulttuuri, maisemien kaunehuš, isäntäväjen lämmin vaštahotto, vierahanvaraisuš ta yštävällisyš roimašti korvatah kaikki ne matan epämukavuot.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat