Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pohjolan tarinat

Festivalih yhty äijän istorijašta ta rekosntruoinnista kiinnoštunehie ihmisie. Onego. Pohjolan tarinat -festivalin järještäjä Artur Gatin kerto mitä mukavua šuatih nähä kaččojat pivon aikana:

– Meijän festivali on juattu kahteh ošah: enšimmäini oli IX–XIV vuosišuan rekonstrointi-leiri, missä kaikki oli niin kuin muinaisaikoina, ošallistujat elettih šen ajan kotiloissa, muattih eläimien nahkoilla, laitettih ruokua tulella, šyötih puuaštieloista, naiset, miehet ta lapšet oltih kaunehissa vanhoissa pukuloissa, kumpasie korissettih ainutluatuset korut. Šen lisäkši tiälä oli myöjie ta käsityömuasterija. Kaikin voitih oštua erilaisie käsin luajittuja vehkehie, koruja, vuatteita ta muuta. Toisešša ošašša oli taisteluja. Eri ryhmissä taisseltih kuin miehet, šamoin naisetki. Myö halusima, jotta festivalin vierahat šuatais enemmän tietuo taistelutaijošta, mitein heijän kantatuatot elettih, mitä hyö ruattih šuahakšeh nähä istorijua ta avatah ičellä mitänih uutta.

Festivalissa oli esillä vikinki-aikojen ašehie ta varuštehie. Vierahat voitih nähä kuin halpoja ašehie, šemmosie kuin kirvehet, šamoin ni kallehie varuštehie – miekkoja ta veiččijä. Kaikki halukkahat voitih paššautella viikinkipukuja. SKÅLL-rekontruointijärještön jäšen Oleg Bubič mielelläh kerto šiitä kaikilla.

– Kirvehien paino on 150–250 grammua ta miekat voijah olla 1.8 kilon painavie. Vielä meilä oli rautapaitoja ta niijen paino on 12–15 kiluo.

Festivaalin aikana kuulu istorijallista musiikkie. Piiterin Trikvetrum -nimisen musiikkiryhmän johtaja Aleksei Košelev esitti muinaisaikojen šoittimie:

– Myö šoitamma vanhua venäläistä ta europpalaista musiikkie ta meijän šoittimet ollah niin kuin tuhat vuotta takaperin. Esimerkiksi mie šoitan espanjalaista šäkkipillie, mi on Šotlannista peräsin. Meijän neičyt šoittau Dovul-nimistä turkkilaista rumpuo, vielä on maršširumppu ta Didžeritu-nimini torvie muissuttava Australijan kanšallini šoitin.”

Naiset SKÅLL-nimiseštä ryhmäštä omissa kaunehissa pukuloissa näytettih niin kaunehilta ta široilta, jotta en voinun olla kyšymättä, mistä hyö on šuatu šemmoset puvut ta mistä nämä puvut on luajittu.

Näin festivalin vierahat šuatih lonkata oven männehih aikoih, jokahini šai paššautella vikinkien vuatteita, pityä kasissä vanhoja miekkoja ta šuojalevyjä. Naiset šuoriuvuttih vanhoih karjalaisih pukuloih, a miehet voitih yrittyä omie voimie harjottelutaisteluissa. Halukkahat voitih kuotella joušenampumista. Keškiaikojen ilmapiiri on erittäin viehättävä – šolakkahat neiččyöt kaunehissa pukuloissa, šekä voimakkahat ta rohkiet miehet.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat