Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paraš kyläbloggeri eläy kaupunkissa

Tatjana Berdašova on poimin hyvyä kokemušta Kyläbloggeri -kilpailušta. // Kuva: Kuva: Tatjana Berdašovan kuva-arhiivašta

Kolmen kešäkuukauven männeššä kilpailijat oli kirjutettu ta julkaistu Kyläbloggeri-ryhmän nettišivuilla mukavie juttuja Karjalašta ta šen istorijašta, karjalaisista kylistä ta niijen eläjistä, karjalaisien kulttuurista ta perintehistä ta kaikešta muušta mukavašta mita tapahtuu ympärillä. Finalih piäsi 11 henkie, kumpaset jatettih taisteluoh kilpailun piäpalkinnošta – matašta Skandinavijan muah.  Šyyškuun 1. päivänä arvoštelijakunta, kumpaseh kuuluttih Karjalan kulttuuriministeri Jelena Bogdanova, Karelika-matkailufirman johtaja Jelena Bagajeva, lehtimiehet Valeri Potašov, Jelena Fomina ta Natalja Jermolina, šekä ECHO-assossiatijon johtaja Svetlana Kol’čurina, oli ilmottan kilpailun finalin tulokšet. Kilpailuvoittaja oli valittu eri kritetien mukah. Arvoštelijat kačottih kuin rikeneh kilpailijat kirjutetah ta julkaissah omie juttuja, arvoššeltih kirjutukšien šisältyö ta kirjuttajien keromatapua, šekä šitä, mitä muuta kirjuttajat on käytetty kirjutukšien täyventämiseh, šamoin otettih huomijoh kuin äijän kirjutukšilla on nettikäyttäjien like-arvijoita ta repostija. Näijen kriterien mukah parahakši kyläbloggeriksi oli valittu Tatjana Berdašova. Kaikki arvoštelijat oli annettu hänellä omat pistehet.

Tatjanan kirjuttamat jutut Kalevalan šeuvun istorijašta šekä muut istorijalliset ainehistot herätettih lukijien šuurta kiinnoššušta.

Karjalan kulttuuriministerin Jelena Bogdanovan šanojen mukah Kyläbloggeri -kilpailu šai hänetki yllättymäh. Pitäy šanuo, jotta kilpailu ei lopu täh, nyt še šiirtyy jo federalisella tašolla. 

Jo kahekšatta vuotta Tatjana Berdašova ruatau Kanšallisen musejon tietehellisnäyttelyošašton tutkijana. Nykyjäh Tatjana on valmistamašša uutta näyttelyö, mi kertou kirjasista ta korttiloista. Täššä näyttelyššä musejoruataja tahtou esittyä Karjalan istorijan ta moninaisuon viime vuosišuan puittehissa.

Tatjana lupasi, jotta ošallistuu Venäjän Kyläbloggeri-kilpailuh:

– Ihan varmašti ošallissun kilpailuh. Šitä enämpi, miula on jo muovoštun oma pieni lukijakunta ta hyö on jo totuttu miun jokapäiväsih huomeneškirjutukših, niin kuin ni enklantilaiset on totuttu lukomah lehtie huomenešpalan aikana.   

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat