Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Resursukielikeskuksen ruaduo vuvvekse 2020

Vuvven 2019 resursukeskuksen suurimii pidoloi oli Inkeri-illačču. Kuvas on keskuksen johtai inkeriläine Inna Nippolainen. // Kuva: Nikolai Rappu.

Karjalazien, vepsäläzien da suomelazien resursukielikeskus avattih ligakuus 2018 Periodika-julaguamon tyveh. Keskukses pietäh vastavuksii Periodika-julguamon lehtilöin da žurnualoin toimittajien, kirjuttajien da lugijoin kel, kniigoin prezentatsieloi, neroniekoin ruadopajoi, eriluaduzien kilvoin voittajien palkičendoi da toizii pidoloi.

Erähät resursukielikeskuksen pivot roittih jo perindöllizikse. Jatkutah karjalan kielen livvin da vienan murdehen kursit. Pakkaskuus algajen resursukielikeskukses ruvetah pidämäh vie lyydin kielen kursiloi, kudualoi enne piettih Kanzallizien kul’tuuroin keskukses.

Keskuksen ruadajat da Oma Mua- da Kodima-lehten toimittajat ruvetah iellehgi luadimah karjalan da vepsän kielen online-kursiloi.

Nevond-kandurahvahien nuorižon tiedo-oigevuksien keskuksen kannatuksel ruvetah todevuttamah Karjalan kieli: mennyös aijas tulieh -projektua...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat