Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šuomen šuosituin runoilija kirjuttau muamonkielellä

Runo-illašša Heli Laaksonen luki runoja omalla lounaismurtehella. // Kuva: Nikolai Abramov

Ugrikirjailijien XIII kongressi piettih Unkarissa šyyškuun alušša. Balatonin rannalla Badacsonytomaj-kaupunkih tuli melkein kaikilla šuomelais-ugrilaisilla kielillä pakasie etuštajie, runoilijie, kirjuttajie.

Kongressin luajan tieto-ohjelman lisäkši järještäjät valmissettih monipuolisen kulttuuriohjelman. Šen mukavimpana toimehpitona oli runo-ilta. Šiinä kaikilla runoilijilla, ken tahto tuttavuššuttua keräytynehie omah tuotantoh ta lukie omie runoja, oli mahollisuš lukie runoja omalla muamonkielellä.

Illan aikana šai kuulla runoja komin, viron, unkarin, šuomen, venäjän, udmurtin, vepšän, marin, hantin, mokšan kielillä – še oli ihmehellini tunneh. Mieltäni hyvin vaikutti šuomelaisen runoilijan Heli Laaksosen esityš, kumpani ei ainuoštah luki omie runoja, ka i šelvitti omie ajatukšie, mitein voit šäilyttyä omua muamonkieltä.

– Mie olen runoilija Šuomešta, ka mie käytän omua muamonkieltä, kumpasella kirjutanki runoja. Kongressissa mie en ole kanšanetuštaja, ka oman kanšan etuštaja. Mie elän Lounais-Šuomešša, missä paissah šuomen kielen erikoista lounaismurrehta, alotti oman esitykšen Heli.

Heli on varma, jotta još ihmini kunnivoittau omua muamonkieltä, niin hänen on pakko kunnivoittua kaikkie muitaki pienie uhanalaisie kielijä ta murtehie šamalla vertua, mitein hiän tahtois, jotta toisetki kunnivoitettais hänen kieltä.

Ihmehellistä, ka hoti eryähät ihmiset šanotahki lounaismurrehta vain ämmöjen kyläkielekši, no Heli Laaksonen nyt on Šuomen tunnetuin ta šuosituin nykyrunoilija. Hänen runokokoelmien painoš on yli 40 tuhatta kappalehta, mi on hyvin šuuri luku niin pienellä mualla kuin Šuomi. Laaksonen on enšimmäini šuomelaini runoilija noin viime 50 vuuven kautena, kumpani järještäy kiertomatkoja ta ottau piäšymakšuja omista esitykšistä. Hänen runokonserttiloih mielelläh tullah ihmiset ta makšetah rahua mahollisuošta nähä Helin ta kuunnella hänen runoja.

Oman esitykšen lopušša Heli Laaksonen kerto kolmannešta uhkašta, kumpani hänen mieleštä koškou kaikkie kuin ugrilaisie, niin ni muita muajilman kielijä:

Keräytynehien mieleštä, runo-ilta tovisti, jotta šuomelais-ugrilaisilla kielillä voit šyntyö korkieluatuista kirjallisutta. Pitäy jatkua šitä perinnehtä ta kirjuttua omilla muamonkielillä, jotta ne kielet šäilyttäis. Kaikin myö olemma vaštuulliset šiitä, jotta šaisima šäilyttyä muajilman kulttuurien ta kielien moninaisuon.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat