Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vintaži-esinehien uuši elämä

Jokahini kaupunkilaini voit vuokrata paikan jarmankalla ta tarjota myötäväkši omie esinehie.

Mi on vintaži ta mintäh tämä šuunta on niin šuosittu nykyaikana? Vintaži on muotin tyylišuunta, kumpani pohjautuu viime aikojen vanhojen muotityylien elvyttämiseh, erityisešti vuatteissa ta kotiesinehissä. Vintaži-esineh on erikoini esineh, šiinä voit nähä viime aikojen ”muotin raivo”.

Monta kertua vuuvvešša Petroskoissa pietäh Vintažni tseh -jarmankka. Še tuli jo hyväkši perintehekši toimehpivon ošallistujilla. Kaupunkin eläjät innolla vuotetah jarmankkua, ečitäh omissa kotiloissa mukavie vanhoja esinehie, vaihetah tietoja, mistä voi šuaha tarvittavie vehkehie. Šen lisäkši tsehin ruatoh tavallah ošallissutah käsityömuasterit.

Tsehin järještäjät ollah lehtimieš Natalja Jermolina ta malli Natalja Potapova. Joka kerta naiset yritetäh kekšie tsehilla uuvven aihien ta levittyä šen taitošuuntua. Tällä kertua oli järješšetty musiikkijarmankka. Jokahini kaupunkilaini voit vuokrata tsehin stolan tahi laučan. Tavallah paikkoja šuahah netin kautti ennein jarmankan alkuo. Meijän kotiloissa on äijän vanhoja vehkehie, onnakko mahollisukšie myyvvä niitä ei ole, välityškaupat on kiini, Sekond hand -kaupat ollah täynnä tavaroja Europašta.

– Staraičemma aina kekšie uušie teemoja. Nyt oli valittu musiikki. Ošallistujat tuotih erilaisie CD- ta viniililevyjä, vanhoja šoittimie, laulukirjoja, neuvoštoliiton levyšoittimie ta muita mukavie vehkehie. Meilä on aina ošallistujien anomukšie enemmän kuin paikkoja, šentäh Natalja Potapova tarkkah kaččou joka anomušta ta valiččou oikiet vintaži-esinehet. Tsehissa on kulttuuriohjelmaki, meilä vierahiksi tultih šakšalaiset šoittajat. Šen lisäkši mikrofoni tsehin lavalla on aina vapuašša käytöššä, jokahini voit laulua, lukie runoja tai nakrujuttuja, kerto Natalja Jermolina.

Paičči esinehien myöntie tsehin lavalla oli ašetettu Laučča-kaupan hyväntekeväisyškori, jokahini halukaš voi tuuvva omie vanhoja hyväššä kunnošša olijie vehkehie ta panna ne korih. Kaikki vehkehet šiitä myyvväh Agriculture club-klubissa. Myönnistä šuatut rahat käytetäh Karjalan ta Petroskoin kulttuurin kehittämiseh ECHO-assosiatijon toiminnan puittehissa.

Vintažni tseh -jarmankan järještäjät passipoijah kaikkie, ket tultih ta annettih tukie tsehin toiminnalla ta vuotetah kaikkie halukkahie uuvvenvuuvven jarmankalla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat