Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Hiitroi karjalaini kala

Festivalin aikana oli järješšetty kaikenmoisie huvija ta kilpailuja

Kalaštajien kilpailu Lohijovella oli festivalin yksi piätapahtumista. Huomenekšešta aikaseh 26. šyyškuuta Lohijokeh oli lašettu 150 lohta, kumpaset oli tuotu Šuojärveštä. Yli šata kalaštajua ošallissuttih täh kilpailuh. Ennein veteh laškomista kalua ei šyötetty, jotta še paremmin näykkis, kuitenki tuo viekkauš ei auttan. Kahen päivän aikana kalaštajat pyyvvettih jovešta vain 15 lohta. Kalaštajat jo nakrettih ta šanottih, jotta lohi on oikein hiitroi kala.
Pruasniekan juhlallini oša alko šuurella Kalakunda 2015-teatteriohjelmalla, missä esiinnyttih tašavallan erilaiset luomiskollektiivit.
– Meijän alovehella ahkerašti šäilytetäh kalaštamisperintehie. Tahomma, jotta tašavallan eläjät ta šen vierahat šuatais tietyä enemmän täštä tärkieštä ammatista. Kalaššukšešta on tullun yksi tärkeimmistä Karjalan turismibrendeistä. Äijän rahvašta tulou meijän tašavaltah kalaštamah karjalaisilla jokiloilla ta järvilöillä, KT:n piämiehen hallinnon johtaja Anatoli Moisejev tervehti kaikkie festivalin ošallistujie.
Festivalin aikana kaikki halukkahat voitih ošallistuo karjalaisen kalakukon valmistamisen muasteri-oppiloih. Halukkahie oli niin äijän, jotta ei kaikilla riittän pualikkoja.
– Enšimmäistä kertua yritän valmistua kalakukkuo. Oikein mukava eikä pešepti ole vaikie. Tuumaičen, jotta jälešti valmissan šemmosen herkun koissa, Viktorija Gudkova kerto vaikutelmieh.
Kulttuuriministerin šanojen mukah festivalin ohjelma oli erikoini. Ošallistujat voitih paistua kalakukkoja, maistua kalarokkua, ošallistuo erilaisih kilpailuih ta äšen nähä karjalaisien hiämänöjä.  
Jokahini festivalih tulija oli voinun löytyä mitänih mukavua oman mavun mukah, tiälä toimi monilukusie interaktiivisie kenttie, kalojen myyntipalatkoja šekä käsityöjarmankka. Ne, ket tykätäh aktiivista lepuo, voitih ošallistuo kyykkä-pelih, turismiohjelmah ta polkupyöräekstriimih. Kalapruasniekan kuččuvierahana oli tunnettu näyttelijä Viktor Bičkov, kumpaista kaččojat paremmin tiijetäh Kuz’mič-hahmoh nimellä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat