Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Parahat sygyzyt

Peldoruavot jiädih mustoh ijäkse.

Syvyskuun tulduu ainos juohtuu piäh souhozas ruadoaigu. Se oli minun enzimäine maksettavu ruado. Syvyskuun enzipäivänny seizoimmo školan pihas čomat ruutat piäl da kukat käis. Hibjuhiiret käzii myöte huondesvilul. Toizennu piän jo istuimmo rengilöil souhozuavtoubusan azetundukohtas kulunuot ruadosovat piäl. Iel oli kolme nedälii kartohkan kaivandua Zaitsevan nimizes souhozas.

Syvyshuondeksel nikui ei himoitannuh nosta aijoi da lähtie istumah viluh kartohkupellole. Mindäh linnalazis školis rahvas opastutah, a meile pidäy ruadua? Vuozien aloh rubeimmo ellendämäh, ku se linnalazile ei lykystännyh…

Konzu kerävyimmö školan tyveh vuottamah avtoubussoi, tiezimmö jo ken kenenke rubieu ruadamah. Erähät lähtiettih ruadoh da kunnon ruattih, toizet käydih pellole veseldyttämäh kunnon ruadajii da väzyttämäh kaččojii da kurittajii – meijän školan opastajii. Meijän ruadajien joukko kuului toizih. Istummo kruugas, näimmö – avtoubussu ajau. Enzimäzeh avtoubussah ei pie istavuo, ei nimikse pie ližiä viitty-kymmendy minuuttua ruadua pellol. Pidäy istavuo toizeh libo kolmandeh. Viijen minuutan matkan avtoubusas ajajes vältämättäh pidäy istuo. Sih niškoi meijän joukos oli opastettu ristikanzu – korgei kazvol neičyt. Häi maltoi lugie, kuduah kohtah azettuu avtoubussu da seizatui juuri veriän tyveh. Veräi avattih, dai häi enzimäzenny piäzi avtoubusan sydämeh – varai paikat “omile”. Ken ei ehtinyh varata paikkua, ajattih seizojen libo rengilöil istujen.

Konzu avtoubussu tulou pellole, pidi terväzeh juosta pitkän vavon loittombazeh agjah da allata kartohkan keriändy siepäi – sie loitton voibi ehtie kurie opastajien nägemätä. Aigu murginassah kesti kodvan, murginale lähtendiä vuottajes, pellol oli rauhu, himoitti muata, kuului traktoran pärpätysty... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat