Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Herman Hakala: ”Meilä on jiäty viimeset hetket pelaštua kieli”

Lyydiläisen šeuran piämieš Herman Hakala meinuau kerätä yhteh eri paikkakunnilta olijat lyydiläisnuoret ta šuaha heijät innoštumah lyydin kielen oppimisešta. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Lyydiläinen šeura on toimin Šuomešša 1998 vuuvvešta lähtien. Šen toiminnan tarkotukšena on lyydin kielen, kulttuurin ta heimon tukemini. Alunperin še oli peruššettu niillä lyydiläisillä, ket oli muutettu Šuomeh. Niitä, kuitenki, löyty aika vähän. Nykyjäh šeurah kuuluu noin 100 jäšentä ta šuurin oša niistä ollah lyydiläisien yštävie ta niitä, ket tahotah tukie lyydiläisie.

Šeura pyrkiy tukemah lyydiläisyttä Karjalašša ta kehittämäh aktiivista yhteistyötä Karjalašša olijien lyydiläisšeurojen kera. Nykyjäh Karjalan tašavallašša toimiu nellä lyydiläisyhissyštä: Kuujärvellä, Pyhäjärvellä, Petroskoissa ta Kentjärvellä.

– Yhteistyöššä näijen yhissykšien kera myö olemma yrittän šuaha aikah esimerkiksi kielileirijä ta kuvontapiirijä. Tämmöset tällä hetkellä toimitah Kuujärvellä, Lyydiläisen šeuran piämieš Herman Hakala kerto.

Šeuran pitemmän ajan tavoittehena on šuaha lyydin kielen opetuš kouluih. Kakši vuotta takaperin Karjalan opetušministerijöltä oli šuatu lupa, jotta lyydin kieltä voit oppie kouluissa fakultatiivisena. Šen jälkeh Lyydiläisen šeuran alottehešta Šuomešša oli järješšetty koulutuš niillä, ket voitais opaštua šitä kieltä.

– Šiinä koulutukšešša oli mukana kolmetoista lyydiläistä ta vuuvvešta 2014 Natalja Kruglova on ruvennun opaštamah Kentjärjellä lyydin kieltä fakultatiivisešti koulun tiloissa. Pyhäjärven kouluššaki opaššetah lyydin kieltä eri-ikähisillä. Nämä on tällä hetkellä ne paikat, missä lyydin kieltä opaššetah kouluissa.

Šeuran toisena toimintatapana on ollun kaikilla lyydiläisnuorilla tarkotettujen kielileirien järještämini. Niijen tarkotukšena on kerätä yhteh eri paikkakunnilta olijat lyydiläisnuoret ta šuaha heijät innoštumah lyydin kielen oppimisešta. Lyydiläisen šeuran ta Karjalan lyydiläisyhissykšien voimin tämmösie kielileirijä on tähä šuate järješšetty jo šeiččemen.

Kerran vuuvvešša šeura julkasou omua Lyydiläine-lehtie. Vuosijulkaisu on tarkotettu šeuran jäšenillä, kuitenki šitä juatah šamoin Karjalahki. Toini lyydinkielini lehti Lyydiläine sana ilmeštyy Karjalašša. Šitä luajitah Kuujärven, Pyhäjärven ta Kentjärven lyydiläisyhissykšien voimin.

Nykysen matan aikana Hakala meinuau paremmin tutuštuo Pyhäjärven lyydiläisih šekä käyvä Kuujärvellä ta Kentjärvellä.

– On ylen tärkie, jotta myö luatisima näitä projektija yhteistyöššä. Lyydi on tällä hetkellä itämerenšuomelaisien kielien uhanalaisin kieli. Tänäpiänä on jäljellä vain 300 lyydinkielen taitajua. Meilä on jiäty viimeset hetket pelaštua še kieli. Muiten še šuattau kuolla jo tämän šukupolven aikana, Hakala korošti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat