Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kul’tuuran paja

// Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”

– Irma Ivanovna, sanelkua instituutan ruavos. Kui piettö yhtevytty rahvahanke?

– Iinstituutal on oma saitu, kus löydyy ylen äijy elektronnoidu kniigua. Sen mugah, kui äijy kerdua on pandu tallele kniigat, voimmo sanuo, ku meijän ruado on kyzyttävy (erähien paikannimistölöin kniigua on pandu tallele lähes 2000 kerdua – toim.), käytetäh sanakniigoigi, kudamat sežo ollah suadavat saital. Sidä paiči meil on vie moine elektronnoi resursu, kui fonogrammarhiivu. Sinne on pandu kuunneltavakse folklourutevoksien ezimerkii, sidägi puaksuh käytetäh...

– Mittumat ollah piätutkimusruavot tänäpäi?

– Instituutan piäruavot oli miärätty jo 85 vuottu tagaperin da pandu instituutan nimeh. Kieli, literatuuru da histourii – juuri nämmä kolme tutkimusalua oldih da tänäpäigi ollah piälimäzet. Sanakse, literatuuru-sanan sijas kačottih folklourua. Ellendämmö, ku meil on vie tutkittavua nygyaijan – politolougien, sotsiolougien da entosotsiolougien – alal. Nämmien tutkimusaloin kehittämine on meijän ielline ruado... 

– Fonogrammarhiivu on instituutan kallehimii resursoi. Sidä kerättih vuozikymmenii Karjalan rahvahis da täytetäh tänäpäigi. Ongo se suuri da midä sie ollou?

 Enämbi nelliä tuhattu čuassuu iänikirjutustu on ruokos arhiivas. On niilöin joukos ylen harvinastu da ainavoluadustu materjualua. Sanommo, materjualua moizil karjalan kielen murdehil, kudamii jo ei ole olemas, libo “Kalevalan” runoluaduh kirjutettuloi runoloi da ven’alazii starinoi, kudamii jo ei pajateta nikus... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat