Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kulta-aron iänet

Karjalan Vesläžet-ryhmän artistat piäštih kolmannella šijalla Astrahanin festivalissa.

Šyyškuun alušša, konša päiväni vielä ilahutti kaikkie omalla lämpöllä, kaupunkissa Volgajoven rannalla, Astrahanissa piettih V kanšainvälini Kulta-aron iänet 2015 -etnofestivali ta kilpailu. Tämä kilpailu oli järješšetty Venäjän kulttuuriministerijön avulla. Karjalua festivalissa etušti Petroskoin M. A. Balakerevin lapšien taitehkoulunVesläžed-ryhmä. Olga Gabukova on Vesläžed-ryhmän johtaja, hiän kerto folkloriryhmäštäh ta täštä kilpailušta.

– Netälin aikana folkloriyhtyvehet Venäjän eri alovehilta, šekä Ukrainan, Kazahstanin ta Azerbaidžanin esiinnyttih ta näytettih arvoštelijilla omie taitoja. Kaikki festivalin ošallistujat harjotellah kanšanmusiikkie ta -tanššija ta omalla toiminnalla staraijah šäilyttyä oman kanšan laulu-, musiikki-, šoitto- ta tanššiperintehie, Olga Gadukova kerto.

Kilpailun arvoštelijina oltih tunnetut kanšanmusiikin tutkijat, šekä kanšantaiteh- ta kulttuurialan ammattimiehet kuin Venäjältä, šamoin ni ulkomailta. Yhteheš arvoštelijakunnašša oli 20 henkie.

– Lapšet, kun nähtih kuin äijän jäšenie oli kilpailun avajaisissa, kyšyttih miulta, jotta onko tämä niin tärkie kilpailu? Kyllä, tällä festivalilla on šuuri merkityš, Olga muistelou.

Vesläžed-folkloriryhmä esittäy Aunukšen piirin Kuujärven (ven. Mihailovskoje) kylän lyytiläisien perintehellisie lauluja.

– Meijän ryhmä on Pit'karandatne-ryhmän perintehien jatkaja. Myö yheššä piemmä erilaisie tilaisuukšie, šekä käymmä musiikkitutkimušmatoilla, ryhmän ohjuaja šelitti.

Festivalin enšimäisenä päivänä Vesläžed-ryhmän artistat laulettih lyydiläisie parahie lauluja ta toisena päivänä esitettih joikuja. Tämä rahvahan folklorilaji herätti arvoštelijien ta festivalin vierahien kiinnoššušta. Kilpalutulokšien mukah Vesläžed-ryhmä piäsi kolmannella paikalla.

Paičči festivalih ošallistumista lapšet šuatih nähä kaupunkin nähtävyykšie šekä maissella Astrahanin melonija ta vesimelonija.

– Kaikista eniten meitä miellytti še, jotta meijän kešä tänä vuotena oli netälie pitempi, Olga Gabukova lisäsi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat