Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oikie ammatti

Gul’a Polivanova opaštujieh kera // Kuva: Kuva Gul’a Polivanovan arhiivašta

Opaštaja on šäilyttäjä, peruštaja, luatija. Opaštajan anšijona ollah tiijonhimoset opaštujat, kumpaset koulun jälkeh šuatetah oikein valita oma ammatti ta elämän taival. Gul’a Polivanovan ieššä ei šeison vaikie valinta. Jo koulušša tyttö tiesi, jotta tahtou tulla opaštajakši. Mie tuttavuššuin Gul’an kera tänä šykyšynä Šuomelais-ugrilaisien kirjailijien kongressissa.

Gul’a šynty Uzbekistanin sosialistisen neuvoštotašavallan Taškentin piäkaupunkissa. Hänen tuatto Nigmatullai on uzbekki, a muamo Taisija on vepšäläini. Vanhemmat tuttavuššuttih Leningradissa ta myöhempäh šiirryttih elämäh Taškenttih, ka konša Gul’alla oli yhekšän kuukautta muamo myöšty omah Ladva-kotikyläh. Omana oikiena tuattona Gul’a pitäy muamon toista mieštä Vasili Poriginie, kumpani kašvatti tytön pieneštä šuahen.

– Paššissa miun nimi on kirjutettu kuin Polivanova Gulčehra Nigmatullajevna, ka mie olen tottun šanuo iččie Gul’a Nikolajevnakši, kerto Gul’a. – Mie pien iččie vepšäläisenä, vaikka paššin mukah olen venäläini, a toveštah olen metissi. Pereheššä kuin ämmö ta ukko, šamoin ni miun vanhemmat paistih miun kera vepšäkši ta mie heti opaššuin pakajamah vepšäkši ta venyähekši.

Gul’a oli vielä ihan pieni, konša vanhemmat muutettih Ladvašta Vinnitsi-kyläh. Šielä tyttö lopetti kyläkoulun ta läksi opaštumah Leningradin alovehen pedagogiseh opistoh. 27 vuotta takaperin neičyt myöšty omah kouluh jo opaštajana. Nyt Gul’a Polivanova ruatau turvallisen elintoiminnan opaštajana ta on koulun varajohtajana, šamoin naini vetäy vepšän kielen fakultatiivie.

Jo koululaisena ollešša Gul’a kirjutti runoja venäjän kielellä. A konša alko vepšän kielen elvyttämini, häneltä kyšyttih, eiko hiän taho kuotella kirjuttua vepšäkšiki. Naini enšin epyäli, ka šiitä yritti kekšie pienie runoja lapšilla ta niin mielty runojen šepittämiseh, jotta nyt kirjuttau jo šuurie ta vakavie runoja šekä lauluja muamonkielellä.

Gul’a Nikolajevnan opaštajan ta vepšäläisen runoilijan nero on palkittu monella kunnivokirjalla, kiitoškirjasella, diplomilla, voitolla monissa kilpailuissa. Tänä vuotena opaštajan päivänä Gul’a Polivanova oli palkittu diplomilla ta rahašummalla voitošta Leningradin alovehen etušijallisešša kanšallisešša Koulutuš-projektissa. Onnakko naisen mieleštä hänen parahana šuavutukšena on še, jotta luokka, kumpasešša hiän on luokanopaštajana, jo toista vuotta peräkkäh voittau Vinnitsin koulun Vuuvven luokka -kilpailušša.

– Še tovistau, jotta mie valičin oikien ammatin elämäššä ta toivon, jotta miun opaštujista kašvetah tovelliset ta hyvät ihmiset, Gul’a Polivanova korošti.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat