Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Joga tansi panou nagroh

Kuulužu Kantele-ansamblin “Paročka”. Tansijat ollah Vasilii Kononov da El’za Balandis.

Pakkaskuun 12. päivänny täydyy 110 vuottu Vasilii Ivanovič Kononovan – vepsäläzien piälimäzen tansijan roindupäiväs. Kononovan merkipäiviä piettih Šoutjärven kyläs.

– Häi oli pitky kazvol mies, moine iloniekku, joga kyläs händy tiettih. Iče keksi kaikenmoizii častuškoi, maltoi hos midä ilokse keksie, mustelou minun buabo Šoutjärves eläjiä Vasilii Kononovua.  

Vasilii Ivanovič Kononov rodivui vuvvennu 1905 vepsäläzien muanruadajien pereheh. Hänen muamo, Marija Aleksejevna, oli rodužin Medvedevien perehes, kudai oli kuulužu pajattajinnu naizinnu.

Vuvvennu 1921 Vasilii Kononov loppi Kalagen školan, jällespäi ruadoi Kalageh kuulujas Ropoin kyläs kivisuandukohtas, sie ruadoi hänen tuattahgi Ivan Kuz’mič. Vuvvennu 1929 zavodan komitietaspäi Vasilii Kononov työttih opastumah Moskovan taidehopistoh (nygöine GITIS) ohjuajan da opastajan tiedokunnale...

Vuvvennu 1936 Vasilii Kononov keräi souhouzas ruadajii naizii pajojoukkoh, muga sai allun Vepsäläine Rahvahalline hora...

Vuvvennu 1937 Kononovua käskiettih Petroskoih Kantele-ansamblin ohjuajakse, sie häi ruadoi 28 vuottu... Kononovan 110-vuozipäiväle omistetul pivol Šoutjärves, ozutettih Leningruadas luajittu fil’mu Kantele-ansamblih nähte. Fil’mua kuvattih juuri sih aigah, konzu ansamblin “ohjaksis” oli Kononov. Jo silloi ansambli oli hyvin tundiettu Ven’al: kandelehen iändy et joga kohtas kuule. Toizekse, kuulužuttu ansamblile vie tuodih Vasilii Kononovan luajitut tansit. Net oldih pienet spektaklit rouno: joga tansis oli midätahto nagrettavua da vuottamattomua, joga tansis tundui Kononovan ilotaba.... Muga ohjaten da tansijen Kononov perusti Karjalan ammatillizen horeogruafien, kudaman pohjannu on moizet tansit kui “Sorzaine”, “Tansu luzikoinke”, “Kuudozet nelozis”, “Vepsäläine kruuga”, “Kajoi”, “Karjalaine kadrieli” da muut.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat