Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Matalla uuših projektiloih

Opaštujien mieleštä projekti on mielenkiintoni. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Šiih ošallissuttih Petroskoin gimnasian № 17, Šuomuššalmen litsein ta Kalevalan koulun opaštujat.
Projektie rahotetah Šuomen puolelta. Šen alkuhpanijana on istorijan ta yhteiskuntatiijon opaštaja Heikki Nilku. Tämän projektin aikana opaštujat šuahah teoreettisie ta käytännöllisie tietoja talouven kehitykšeštä Venäjällä ta Šuomešša.
Enšimmäini vaihe piettih viime kevyänä Petroskoissa. Šilloin lapšet tutuššuttih kanšantalouven Akatemijan šekä erilaisien bisnesslaitokšien, yksityisklinikkojen ta hotellien toimintah. Ei niin ammuin šamat nuoret käytih tutuštumašša Šuomuššalmen pienih yritykših. Šuomi-matka oli toisena vaihiena täššä projektissa.
Viime netälillä Petroskoin ta Šuomuššalmen opaštujat johtajieh kera käytih Kalevalašša. Nuorien työohjelma oli ylen tiivis. Opaštujat jakauvuttih ryhmih ta käytih Kalevalan pienissä yritykšissä: Veradent-hammašklinikašša, Karavai-yksityisleipomošša, WeLT-Karjalan matat -matkailuyhtijöššä, Pohjoset rannat- lehen toimitukšešša ta MagNat -kaupašša.
Welt-hotellissa opaštujat tiijuššeltih mimmoista toimintua yrityš järještäy, jotta houkutella turistija Kalevalan piirih, mimmosie palveluja on tarjolla.
Nuoret tarkkah tallennettih kaikki šuatut tiijot kyšelylistoih, jatkošša näitä tietoja analisoijah ta valmissetah niijen pohjalla šeloššuš.
Opaštujien mieleštä projekti on mielenkiintoni. Še antau mahollisuon tutuštuo bisnessalalla toimijien laitokšien ruatoh ta šamalla šuaha enemmän tietoja muijen alovehien kulttuurista, perintehistä ta ihmisistä. Nuoret voijah pityä yhteyttä, keškuštella käyttäen venäjän, enklannin ta šuomen kieltä. Niijen ieššä avautuu aivan uuši erikoini muajilma. Ei tietenkänä kaikki heistä tulla liikemiehiksi, kuitenki kaikilla heilä on tullun šelväkši, jotta tiijot, šinnikkyš rauha ta šopu ollah pohjana joka asiešša.
  

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat