Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ämmön lipaš

Lapšet piiruššettih miehen, naisen ta lapšen pukuja. Kaikki piiruššukšet oltih hyvin kaunehie. // Kuva: Uljana Tikkanen

Ämmön lipaš on uuvven projektin nimi, kumpani toimiu Jelena ta Gennadi Timčenkon šiätijön Aktiivini šukupolvi 2014–2015 Karjalan tašavallašša -projektin rajoissa.  Ämmön lipaš -projektin tavottehena on tutuššuttua lapšie karjalan kulttuurih, perintehih, karjalaiseh musiikkih, pukuh ta ruokah. Šitä varoin Kalevalan Lintuset -päiväkojissa järješšetäh kuuši tuntie, kumpasien teemoina ollah: Ämmön lippahan arvautukšie, Karjalaini puku, Karjalan runouš, Ämmön ruuvvan valmistamini, Ämmön starinoita, Vehkehet-šuojat. Šen jälkeh kun kaikki nämä teemat käyväh läpi, päiväkojissa pietäh Ämmön lipaš -pruasniekka. Tuntien ošallistujina ollah lapšet ta niijen ämmöt. Ohjuajina ta vetäjina ollah Lintusien kašvattajat Žanna Tikkanen ta Oksana Torvinen. Joka tunnilla tulou ämmö, kumpani hyvin tietäy tunnin teeman ta auttau vietämäh tuntie. Tämän projektin simvolina on lipaš ta ämmö.
Lapšet omin käsin valmissetah kuččuja tuntiloih ta šiitä punukat kučutah ämmöjäh. Joka kerta lapšet ta kašvattajat pannah karjalaiset puvut piällä ta šali on korissettu niin kuin karjalaini gorničča.
Enšimmäini tunti oli šajekuušša, šilloin lapšet tutuššuttih Kalevalah. Alušta lapšilla ta niijen ämmöillä oli näytetty esitelmä Kalevalašta. Še kerto Kalevalan tärkeimmistä paikoista, esimerkiksi koulušta, runonlaulajien musejošta, Lönnrotin männyštä. Lapšilla oli mukava nähä oman kylän valokuvie, hyö muisseltih, kun käytih musejoh tahi kaččomah Lönnrotin mäntyö.
Esittelyn jälkeh tunnin ošallištujat ruvettih arvuamah arvautukšie ämmön lippahašta. Kašvattaja šano arvautukšen, a lapšien piti arvata ta još vaštauš oli oikie niin kašvattaja nošti arvatun vehkehen lippahašta ta näytti šen kaččojilla. Arvautukšie oli, esimerkiksi, vaššašta (Mi kašvau mečäššä ta šyntyy koissa?), vakašta (Kakši korvua, šata šilmyä. Mi še on?) ta muista vehkehistä, kumpaset Karjalan rahvaš kaytetäh elämäššäh.
Lisyä tietoja Kalevalan Lintuset - päiväkojin toiminnašta voit löytyä http://detsad2-kalevala.ru/ -šivuilta

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat