Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oman kanšan poika

Uuvven kirjan esittelyššä. Kuvašša Juri D’užev ta Jana Žemoitelite. // Kuva: Olga Smotrova

Tämä kirja on Karjalan kanšankirjailijista kertojan trilogijan loppuoša. Kakši iellistä oli omissettu Ort’t’o Stepanovilla ta Juakko Rugojevilla. Trilogijan kirjuttajana on tunnettu kirjallisuuštutkija Karjalan tietokeškukšen kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin asientuntija, filologisien tietojen tohtori Juri D’užev, kumpani on omistan tällä työllä kahekšan vuotta.
Juri D’uževilla Karjalan ta Karjalan kirjallisuon teema on ylen läheni. Hänen kantatuatot elettih Aunukšen gubernijašša. Vuotena 1955 18-vuotisena D’užev tuli Karjalan kirjailijaliittoh, missä tutuštu jo šilloin tunnettuih kirjailijih Juakko Rugojevih, Antti Timoseh, Ort’t’o Stepanovih.
– Heijän luomistyö kehitty ihan miun šilmissä, kerto Juri D’užev.
Kun pakina koškou Antti Timoista, mieleh tullah hänen kuulusammat teokšet Me karjalaiset, Mirja, Yksi aurinko kaikilla, Kotosilla poluilla. No äšen niilläki, kellä Antti Timosen luomistyö on ollun hyvin tuttu ta läheni, Juri D’uževin uuši kirja tuli tovellisekši löyvökši. D’užev onnistu avuamah aivan uušie tuntomattomie šivuja tunnetun kirjailijan Antti Timosen elämäštä ta luomistyöštä.   
– Pitän aikua kirjailijan henkilökohtani elämä on täyšin šuljettu lukijilta. Iče kirjailijatki piettih tärkienä, jotta lukijat nähtäis heitä vain piältä päin.
Uuši kirja pohjautuu Karjalan Kanšallisen arhiivan dokumenttiainehistoih, kirjailijan šotapäiväkirjoih, henkilökohtasih kirjasih šekä hänen lapšien ta heimolaisien muisselmih. Kirjašša on äijälti käytetty sitattija kirjailijan päiväkirjoista ta kirjasista, šekä kuvija Timosen pereharhiivašta.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat