Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šielun kašvattamini

// Kuva: Svetlana Konovalova, Maikki Spitsina

Vuuvvešta 1998 alkuan 2. koulu on Kiži-musejon Lapšien musejokeškukšen eksperimenttikenttänä. Koulušša on peruššettu musejo-opaššušympäristö, kumpaseh kuulutah etnografini musejo interaktiivisen näyttelyalovehen kera, Karjalan istorijalla omissettu ”Ukkojen musejo”, mukavat karjalan ta šuomen kielien luokat.

Musejon emäntä, Venäjän anšijoitunut opaštaja Valentina Romanova kerto uuvvissetun Karjalaisen pirtin avajaisissa, jotta musejon istorija alko jo 1980-vuosina, konša opaštujat ruvettih tuomah kouluh eri esinehie omista keruumatoista. Nyt šitä perinnehtä jatetah koulun nykyopaštujat, a monet piäštökkähät vielä nytki tykätäh käyvä musejoh ta auttua šitä.

– Musejon peruštamisen piätehtävänä oli tuttavuštumini karjalaiseh kulttuurih, perintehih, tapoih ta toisih rikkahukših, vet kanša, kumpani ei tiijä omua kulttuurie, häviey. Meijän musejo on mukava ta kojikaš, šiinä lapšet šuahah čukeltua Karjalan istorijah, korošti Valentina Vasiljevna.

Karjalaini pirtti -musejokompleksi šijaiččou koulun enšimmäiseššä kerrokšešša. Še yhistäy etnografisen musejon poikien ta tyttöjen työpajojen kera, kumpasissa koululaisie ruvetah opaštamah kutomah, kesrämäh, veštämäh, merkkuamah. Šamoin šiinä ollah piiruštamisen, musiikin ta istorijan luokat, kumpasissa lapšie niise tuttavuššutah karjalaiseh kulttuurih.

Valentina Romanova on varma, jotta koulumusejo ta šen tiloissa järještämät harjottelut kehitetäh lapšien šielut paremmakši šekä autetah kašvattua koululaisista tavallisie patriottija ta hyvie ihmisie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat