Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jessoilčua kazvattamas

// Kuva: Irina Amosova

Sih niškoi myö ainos opimmo luadie midägi uuttu – järjestämmö ekskursiet, sanelemmo perindölöis da pruazniekois, tuttavutammo heidy oman muan ristittyzih da kul’tuurah, kaikelleh kiinnostutammo lapsii yhtehizeh ruadoh. Ielleh tarkembah.

Myö järjestimmö ekskursien Jessoilan keskiškolah kuulujale kazvismuale. Tehnolougien opastai Viktorija Lebedeva ylen hyvin saneli midä heil kazvoi tänävuon. Tulien opastusvuon školah lähtijät lapset suurel kiinnostuksel tiijustettih, ku školaniekat paiči kukkii, heinii, tuhjoloi da ouveššiloi kazvatettih kai pelvastugi da tuliel aigua kezrätäh pelvahas niitit da ommeltah niilöis sobua. Pienembät lapset mielihyväl kačottih, kui opastujat kaivettih muadu talvekse, otettih iäres kazvismuas heinät da kerättih kivilöi. Lapset kiinnostuksel nähtih omii susiedoi, vahnembii dovariššoi, tuttavii, vellii da sizärii školas ruadajes. Yhtes lapset arbailtih da arvattih arbaituksii. Suuret passibot Viktorija Vladimirovnale moizes hyväs vastah otandas da lykkyy ruadoh kaikile opastajile, uskommo iellezeh yhtehizeh ruadoh...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat