Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mimmoni še on, karjalaini pereh?

Romancovien pereh Kalevalašta voitti Nuori ta monilapšini pereh -nominatijošša. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Tuattol’a -kilpailuh ošallissutah juuri ne perehet, kumpasilla tovellini karjalaini pereh on esimerkkinä. Tänä vuotena kilpailun ošallistujiksi ilmottautu kuuši perehtä, nellä – Kalevalašta, yksi – Jyškyjärveštä ta yksi – Kepan kyläštä. Kuuši perehtä, kuuši ainutluatuista istorijua ta esitelmyä. Ne ollah aivan erilaiset, ka joka pereheššä kunnivoijah karjalan kieltä, kulttuurie ta perintehie, muissetah omie juurie, oman muan ta perehen istorijua.

Ennein kilpailun alkuo Kalevalan kulttuuritalon aulašša oli järješšetty näyttely, missä kaikilla oli mahollisuš tutuštuo perehien valokuvih. Kilpailuohjelmašša oli eri ošie. Alušta kilpailijien piti kertuo omašta pereheštä, toisešša ošašša ošallistujat kerrottih toini toisella arvautukšie, šiitä näytettih vanhoja pelijä tahi leikkijä. Lopušša perehet yheššä laulettih kakši lauluo: Veikko Pällisen Kuitin koivu- ta Valentina Saburoban Kotitaloni -laulut.

  

Kilpailušša oli kuuši palkintuo ta joka pereh šai lahjan palkinnon mukah.

Romantsovien pereheššä (Kalevala) kašvau kolme lašta, kolme poikua, šentäh hyö šuatih Lapšissa on perehen rikkahuš -palkinnon. Pojat šuatetah šoittua kannelta ta pereheššä maltetah karjalan kieltä.

Perttusien-Tabačnikovien pereh on vanhan Perttusen šuvun jälkiläisie. Kilpailuh ošallistu tämän šuvun kolme viiještä čikošta ta heijän kakši punukkua. Hyö kunnivoijah omie juurija ta muissetah kantatuattoja. Yheššä kilpailušša ošallistujien piti laulua runo. Arvoštelijien mieleštä tämä pereh oli šiinä paraš ta še šai Juuretta ei ni karkie heinä kašva -nimisen palkinnon.

Tuhkalan pereh oli kaikista nuorin. Edvina ta Leonid mäntih yhteh vašta pari kuukautta takaperin.

Nuorella perehellä oli myönnetty Oma koti kullan kallis -palkinto.

Karttusien pereh šai Šuurešša pereheššä on helpompi ruatua -palkinnon valokuvašeinäleheštä.

Kilpailuh yhty kakši perehtä nuapurikylistä. Oma pereh on muajilmašša paraš -palkinnon voitti Urbanovičien pereh Jyškyjärveštä. Tämä pereh on esimerkki šiitä, mitein pitäy šäilyttyä karjalan kieltä. Muamo ta tuatto ihan vapuašti paissah omalla kielellä, heijän tytär on lopetan Itämerenšuomelaisien kielien ta kulttuurin tietokunnan. Heijän kera kilpaluh tuli punukka Sofja, kumpani niise pakajau karjalakši.

Perintehet jatkuu lapšissa -palkinnon šai Marttisen pereh Kepalta. Kalevalah tuli vain ämmö Natalja Petrovna Timofei-punukan kera. Hyö näytettih, mitein luja voit olla yhteyš šukupolvien välillä. Täššäki pereheššä šäilytetäh karjalan kieltä ta kulttuurie.

Kilpailun lopušša oli esitetty konserttiohjelma, missä šoitti Kantelen musiikkijoukko, laulo Kalevalan Valentina Saburovan ohjuama kuoro ta Lokka-tanšširyhmä tanšši šuomelaista polkkua.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat