Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Silmil tärgevimiä et näi

Galina Lapteva joga sygyzyy ilendelöy vertol’otal da keräilöy lapsii loittozis paimendajien kylispäi, ku hyö ei jiädäs opastumattomikse.

Gal’a on rodivunnuh pedranpaimendajan pereheh Kočevaja-kyläh Surgutan lähäl. Tuatan sugunimi oli Pokačev, sanotah, rounoku ven’ankielizes sanas ”bogači”. Pereh tottugi oli elokas, heil oli suuri pedrukarju. Gal’a oli kolmas lapsi perehes, enne händy rodivuttih vellet Tol’a da Valera. Konzu tytöl oli vuozi vai, vahnembat erottih, poijat jiädih tuattah kel, nuoremban neičykän muamo otti kerale da lähti omien luo L’ama-jovele. Gal’an muamo hänen mustamah oli ”ylen čoma, valgeirožaine” da roduu myöte oli nentsu. Konzu Gal’a vähäzel kazvoi, muamo meni miehele toizen kerran. Pereheh rodih vie viizi lastu, kudamii kačoi da kazvatti Gal’a, ku muamo da tuatindam kačottih pedroi kolhozas, sit oldih kalastajinnu. Tyttö kazvoi mielevänny da oli opastumah rakas. Ven’an kieleh Gal’a opastui, konzu pitkin talvi-illoin kuundeli raadivos L’udmila Zikinan pajoloi da Iraklii Andronnikovan kerdomuksii. Toiči tuatindam pani keskipertile burčukan da käski: ”Gal’a, pajatas” da tyttö vieldi ven’ankielisty pajuo.

Rakas opastumah

 Vuvvennu 1973 Gal’a vahnembien kel enzimästy kerdua tuli Darko-Gorškovo-kyläh, kus elettih tuatindaman omahizet. Enne sidä mečäs kazvanuh tyttö nikus muijal ei olluh. Kylälaukan pihas händy rubei pagizuttamah ven’alaine korgeikazvoine akku da kyzyi, tahtougo neičykky školah. Konzu kuuli, ku Gal’a ylen äijäl tahtos školah, sanoi, ga tule. Muga Gal’a puutui opastumah škola-internuattah.

- Astuin školah, koirat haukutah täytty vägie, a minä en varua, minähäi opastumah astun. Tulin školah enzimästy kerdua, avai uksen – sie lapset piehtaroijahes, mängytäh, mečäs eläjes minä mostu en nähnyh, en olluh sih harjavunnuh. Čupus seizon, varuan. Sit tuli se samaine akku, häi oli školan direktoru, da otti minuu käis … Kerran näin, kui taivahas kirbuou tiähti da toivotin, ku tahton opastuo vaigu viidozih da nelozih, mustelou Galina...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat