Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#42 (1282)


 • #42(1282) | LugemistuOl'ga Smotrova
  Lotos Plaza -laukkukeskuksen avvonazes kirjastos voibi ottua lugiettavakse karjalankielisty kniigua, lehtie da žurnualua, myös livailla vieresty “Omua Muadu”.

 • #42(1282) | KRL   Natalia Vorobei
  Uuši pakina-kauši alko Paginkanzu-klubissa

 • #42(1282) | TervehyšTat’t’ana Torvinen
  Kaikki, mitä työ halusija tietyä šiitä, ka että ruohtin kyšyö

 • #42(1282) | HeimovelletAlina Čuburova
  Šuomen kirjuttajan Aleksis Kiven päivänä 10. šajekuuta Kuhmošša piettih šuuri pruasniekka – Juminkeko-šiätijö täytti 30 vuotta. Juhlašša kävi äijän rahvašta Šuomešta ta Karjalaštaki.

 • #42(1282) | KulttuuriNadežda Vasiljeva
  Kalevalan rahvahan teatteri valmistautuu enši-iltah.

 • #42(1282) | HeimovelletNatalja Antonova
  Ligakuun kolmanden nedälin aigua Estounies piettih suomi-ugroin vuoronmugazet heimopäivät. Nuori Karjala -organizatsien puoles sinne puutui kävvä vakkiessah. Kučui Fenno-Ugria -järjestö, heimoyhtevyksien kannattai.

 • #42(1282) | OpastusNatalja Antonova
  Suojärven piiris, Veškelyksen kyläs mennyt piättenčän piettih erähän koordinoindunevvoston istundo. Se ruadoelin toimiu Karjalan Opastusministerstvan tyves da šeikuiččou karjalan, suomen da vepsän kielen opastamistu. Nevvoston ruavon tarkoituksennu on ajella tazavaldua myöte da omil silmil nähtä dieloloi.

 • #42(1282) | KKKOl'ga Smotrova
  “Oma Mua” pani alguh tilavuksen vuvvekse 2016. Täl kerdua lähtimmö suamah uuttu lugijua Vieljärven kyläh Karjalan Kielen Kodih.

 • #42(1282) | Politiikka
  Kanšalliskielisen kirjallisuon nykytilua šekä kanšallisen kulttuurin ta kielen šäilyttämistä ta kehittämistä koškovie kyšymykšie käsiteltih Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša.
Partn`ourat