Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jätä lugiettu, ota uuzi

Plaza-laukkukeskuksen ruadai Denis oli enzimäzii karjalankielizien kniigoin kaččojii. Miesty kiinnostuttih kirjavat Muumi-kniigat. // Kuva: Ol'ga Smotrova

Lotos Plaza -laukkukeskuksen avvonazes kirjastos voibi ottua lugiettavakse karjalankielisty kniigua, lehtie da žurnualua, myös livailla vieresty “Omua Muadu”.

BookCrossing libo kniiguvaihto on moine yhteiskunnalline liikeh, kudai pandih alguh vuvvennu 2001, da kudai sai kehityksen kogo muailmas. Liikkehen idei on vaihtua toine toizenke lugiettuloil kniigoil jättäjen niilöi yhteiskunnallizis kohtis – linnan syöndykohtis, laukois, metros, puustolois – hos kus, kunne polgou ristikanzan jalgu.

Petroskois avavui sih niškoi kogonaine kirjasto, ven’alazien tabah sanottu “välly kirjasto”. Avavui se kirjasto Lotos Plaza -laukkukeskuksen kolmandel kerroksel ligakuun allus. Omii tiloi kirjastol ei ole, muite on azetettu pualičat da divanat, kus voibi huogavuo lugijes. Kirjastos jogahine ristikanzu voi ilmai ottua lugiettavakse hos kuduan kniigan da jättiä kirjastoh oman jo lugietun kniigan.

“Oman Muan” toimittajat oldih tämän kirjaston enzimäzii lugijoi. Tyhjin käzin emmo tulluh: keräimmö toimitukses nelli laukkua kaikenmostu kniigua livvikse, vienakse da lyydikse da panimmo net nägövimih pualiččoih. Karjalankielisty lugemistu nygöi täydyy lapsile da vahnembile, kieldy maltajile da niilöile, ket vaste vai ruvettih sidä opastumah. Potakoiččizimmo teidygi, meijän lugijat, tuomah kirjastoh omii karjalankielizii kniigoi, žurnualoi, paginsanakniigoi da sanakniigoi (ku ollou joudavua) da panemah kundoh jo jätettylöi kniigoi toiči siiriči astujes. Omas puoles joga nedälii viemmö lehten uuzi noumeru da rubiemmo kaččomah, ku kirjastos oldas suadavis uvvet kniigat. 

Avvonazen kirjaston siännöt:

Otit kniigan – tuo järilleh lugiettuu.

Ollou ku sinul vahnua libo kodvan aigua joudavua kniigu kois – tuo se kaikkien lugiettavakse.

Pie kniigat ruokos.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat