Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Juminkeko kašvattau nuorta polvie

Juminkevon piälikkö Markku Nieminen šiätijön nuoren ruatajan Olga Zaicevan kera. // Kuva: Alina Čuburova, ECHO-projektin arhiiva

Pruasniekan jälkeh Petroskoissa kävi Juminkevon nuori ruataja Olga Zaiceva, kumpasen kera oli mukava paissa šiitä, millä nyt eläy šiätijön nuorempi šukupolvi.

Konša šie piäsit ruatoh Juminkeko-šijätijöh?
– Miun enšimmäini čukelluš Juminkevon toimintah tapahtu vuuvven 2012 kešän alušša. Joukolla, kumpaseh kuuluttih Markku Nieminen, tunnettu valokuvuaja Steve McCurry ta mie, läksimä tutkimušmatkah vepšäläisih kylih. Matan aikana mie toimin kiäntäjänä, kiännin enklannista vepšäkši ta päinvaštoin. Kyllä, olen aikaisemminki kuullun Juminkeko-šiätijöštä. Ka šen piälikön Markku Niemisen kera tutuššuin juuri šilloin, vuotena 2012 vepšän mualla. Olen ruatan Juminkevošša vuuvvešta 2013. Miun enšimmäisenä tehtävänä oli ECHO-projektin koordinointi Šuomen puolella. Projekti oli niin vaikie ta šiinä oli niin äijän ruatuo, jotta en ni tarvinnun mitänä lisätehtävie.

Missä virašša šie olet nyt šiätijöššä ta missä roolissa jatkat ruatuo šielä?
– Milma ei vuota mikänä uuši virka, miula on ollun šama rooli enšimmäiseštä päiväštä, kun mie tulin Juminkekoh ruatoh – mie jatan projektien kehittämistä. Ka Juminkeko on šemmoni paikka, missä jokahini voit käyttyä omie tietoja ta kykyjä, myöhän olemma erilaisie, eri-ikähisie, meilä kaikilla on elämän eri kokemukšie. Ta tärkie on še, jotta omalla kokemukšella myö voimma tuuvva hyötyö šiätijöllä.

Eryähäššä Šuomen leheššä oli kirjutettu, jotta Juminkeko-siätijöššä tapahtuu šukupolvien vaihtelu. Mitä še tarkottau? Tarkottauko, jotta vanhempi šukupolvi johtajie lähtöy pois ta antau vallan nuorilla?
– Voisin kyllä šanuo niin, jotta šiätijöššä tapahtuu šukupolvien vaihtelu, onnakko še vaihtelu ei voi tapahtuo yhtäkkie, kuiteski še on monivuotini prosessi, kumpani on jo alkan. Aseijen ta tehtävien šiirtämini on pitkä prosessi, vet 30 vuuvven aikana on keräytyn niin äijän tietuo. Ihmisen pitäy šuaha kunnon kokemuš ta šelvä käsityš täštä toiminnašta, jotta pätövänä ammattimiehenä hiän vois jatkua tätä työtä eteh päin. Olen iloni, jotta meijän johtajat ei lähetä heti pois, ka annetah meilä aikua šyventyö prosessih.
Mie iellähki olen koordinaattori, Karjalan koordinaattori. Kaikkih projektiloih ta tapahtumih, kumpaset kuulutah Karjalah, mie ošallissun ylen aktiivisešti, šentäh kun še kuuluu miun piätehtävih.

Šiätijö, kumpasešša šie olet ruavošša on täyttän tänä vuotena 30 vuotta. Mitä šie voisit toivuo šillä?
Toivotan Juminkevolla iellähki kulkie etehpäin, šamalla tavalla kuin še on ruatan kaikki nämä 30 vuotta! Totta kai uuvvet, nuoret ruatajat voijah tuuvva šiätijöllä mitänih uutta. Toivotan, jotta tämä kaikki olisi hyövyllistä Juminkevolla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat