Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kieldy uuzien standartoin mugah

Livvin opastai Oksana Serebr’annikova tavoittau urokan aigah 5. kluasas pyzyö karjalan kieles. Ruavos häi käyttäy m.s. smartboardoa – viizastu laudua, kudai on kiini tiedokonehes. // Kuva: Natalja Antonova, ”Oma Mua”.

Uuzien valdivollizien standartoin noudamistu hälistih Ven’al lujah jälgimäzien vuozien aigah. Niilöis pidäy noudua lapsen yksilölližytty da uvven polven tarbehii. Se koskou kanzallizien kieliengi opastamistu. Opastamisstandartat karjalan kielele Karjalan tazavallas luajittih nelländeh kluassassah, tulien vuon sih yhtytäh viijendet kluasat.

Uudizennu täl kerdua rodih viijenden kluasan opastuskniigan livvinkielizen versien prezentatsii. Yksi kappaleh tuodih mavukse löyhkettäväkse, ozutettavakse Veškelykseh. Tämän vuvven aigah painos juatah školii myöte. Sai kuulta, ku 1.-5. kluasoin uvven polven opastuskniigoin ližäkse ruvetah luadimah audiodiskoi. Tädä projektua uskaldi kannattua Karjalan Sivistysseura.

Veškelyksen škola on muite muis
Veškelyksen škola on harvinazii, kus karjalua opastetah ezmäzes kluasas algajen yhtendehtostu opastusainehennu, kaksin libo kolmin čuasun. Školan seinis opastuu kuuzikymmen lastu, kaksikymmen kudamis ollah kyläs olijan lapsienkoin kazvattii. Opastujua vähenöy vuozi vuvvel, mullozeh verraten väheni seiččeitostu hengie.

Nevvostolazil puutui kävvä avvonazih urokkoih, kus lapsienke opitah paista karjalakse tävvel suul. Viijenden kluasan opastajan Oksana Serebr’annikovan opastujat maltetah aiga hyvin lugie da kirjuttua, eroitella sanaluokat da vastata kyzymyksih lyhyözil virkehil. Paginua heis äijäl et kuule, ga opastajale myödäh opitah harjavuo...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat