Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Meijän kylän kummitukšie

Kuvissa kohtaukšie Kalevalan teatterin Meijän kylän kummitukšie -näytelmäštä, kumpasen enši-ilta pietäh 1. pimiekuuta Kulttuuritalon lavalla. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Kalevalan rahvahan teatterin omatoimisilla artistoilla näinä päivinä on monta tiukkua harjotteluo. Kohta kaččojat šuahah tuttavuštuo luomiskollektiivin uuteh ruatoh – Meijän kylän kummitukšie -näytelmäh, kumpani on lavaššettu venäläisen Kuin pappi kasakan palkačči -starinan mukah.
Aunukšen piirin Vitelen kylän teatterikollektiivi lahjotti kalevalalaisilla artistoilla Meijän kylän kummitukšet -näytelmän käsikirjutukšen. Ka ennein kuin piäššä meijän lavalla, še oli kiännetty vienankarjalan murtehella. Šen čopakan ta šuuren ruavon luati Kalevalan rahvahan teatterin ohjuaja Valentina Saburova.
Spektaklin juoni ta šen tapahtumat hyvin muissutetah eryähie kohtaukšie meijän nyky elämäštä. Šiinä nakretah ihmisen luonnon šemmosie ilkeitä piirtehie kuin laisuš, ahnehuš, viekkahuš. Onnistuuko viisahan kylämušikan viekaštua pohatan kupčan? Ta ei ainuoštah valehella häntä, ka vielä i šuaha ičellä rahua ta isännän tyttären akakši? Täštä kaikešta šuahah tietyä kaččojat, konša tullah spektaklin enši-illalla 1. pimiekuuta.
Rahvahan teatterin uuvven näytelmän korissukšena on karjalaiset laulut, tanššit ta kisat. Pitäy šanuo, jotta še on tämän kollektiivin joka spektaklin välttämätöin oša, šen ”nimikortti”.
Uuvvešša näytelmäššä esiintyy yksitoista omatoimista artistua, monilla šelän takuana on jo monta roolie ta šuuri lava-kokemuš. Jelena Kislicina, Galina Remšu, Margarita Ahokas, Dmitri Saburov, Nadežda Vasiljeva ollah jo hyvin tutut kaikilla kalevalalaisilla ta kaččojat oikein vuotetah uutta tapuamista mielehisien artistojen kera. Viime aikoina näyttelijäjoukkoh tuli uušie artistoja ta Meijän kylän kummitukšie -spektaklissa lavalla nouššah aloittelijat näyttelijät. Sergei Aničkin ta Olga Kuz’mina esiinnytäh näytelmän piärooliloissa ta ohjuajan Valentina Saburovan šanojen mukah hyvin pärjätäh näissä tehtävissä.
Uuši spektakli vielä ei ole esitetty šuurella lavalla eikä še ole vielä kuullun kaččojien räpytykšie. Onnakko mie olen varma, jotta tämä näytelmä šuau äijän lämpimie ta pitälti keštäjie räpytykšie. A kalevalalaiset artistat ta heijän ohjuaja jo ajatellah tulevaisutta. Šuunnitelmien mukah, Kalevalan teatterin šeuruavakši työkši tulou Marija Ladon Oikein tavallini istorija. Valmistautumini šiih näytelmäh jo alko, a še tovistau, jotta Kalevalan rahvahan teatteri eleytyy ta on oman luomiskehitykšen uuvvella kierrokšella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat