Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nedälin päivät ad’vonnu Estounies

Sovukas suomelas-ugrilaine pereh. Loittolazii Ven’alpäi oldih nensat Jamalalpäi. // Kuva: Natalja Antonova, ”Oma Mua”.

Kieli on alustu meile, rajan eri puolil eläjile
Livvinkarjala da viro (estounien kieli) ylen äijäl pohoditah toine toizeh. Sen tunnet kerras, toven ollah lähisugukielet. Rouno suomen, livvin, vienan da vepsän sevoitetah yhteh tahtahah. Paginluadu on pajatandan kaldaine, korvua  hellittäi. Virolazien luja identitiettu pohjavuu omah kieleh. Se oli heile tagan nevvostovallan aigah, hyö lujasti paistih omua kieldy. Segi autoi piästä jalloile iččenäžytty suajes. Tallinnas eläjät virolazet vie hyvin paistah ven’ua da tietäh meijän elaigua. Se auttau puuttuo pon’ah meijänke, Ven’al eläjien suomi-ugroinke. 

Programmua ymbäri muadu
Yli kymmendy kollektiivua yhtyi heimopäivien programmah. Ymbäri Estouniedu piettih konsertoi, prezentatsieloi, ozutteluloi, kačottih fil’moi, varustettih syömizii, myödih käziruadoloi. Minä puutuin Tallinnas piettyh galakonsertah, kus pajatettih da pläšittih kui Ven’al, Suomes da Vengriespäi tulluot joukot, mugai Estounieh juurdunuot suomi-ugrat. Piälinnas tundui pruazniekan duuhu, nuorižojoukkolois da yökluubois oli lujasti heimorahvahien programmua. Karjalaspäi oli kučuttu Istoki-joukko, ga yhtelläh lähtendäs se kieldävyi...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat