Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Raija Pyölile 70 vuottu: karjalazen naizen karjalaine elos

Äijy rahvastu tuli hyvittelemäh händy da toivottamah hyviä ozua da lujua tervehytty pitkäkse igiä. Iče Raija sanoi sih näh muga: ”Kučuin täl kerdua vai parahii dovariššoi, hyvii tuttavii da armastu perehty”. Pruazniekan programmu kerras ozutti, ken da mittuine on roindupäivyniekku. Sanon sih näh tarkembah.

Raija Pyöli on Suomen karjalaine, hänel on salmilazet juuret. Raija on ruadanuh karjalan kielen da kul’tuuran hyväkse jo äijän vuottu da hänen pluanois on jatkua tädä ruaduo iellehgi. Hänenke ainos pagizemmo da kirjutammo toine toizele vai karjalakse. Raija Pyöli on piästänyh ilmah äijän kniigua, kudamis mainičen jälgimäzet: Livvinkarjalan kielioppi. Karjalan Kielen Seura. 2011; Livvinkarjalan harjoituskirja. Karjalan Kielen Seura. 2012.

Muamankieli da kul’tuuru ollah ainos oldu Raija Pyölin elokses ylen tärgiel paikal. Täs jälgimäzet kirjutukset karjalazih da karjalan kieleh näh:

Rajakarjalaiset ja muuttuva identiteetti (teoksessa Karjala-kuvaa rakentamassa. Toim. Pekka Suutari, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013, s. 159-181); Salmilaisten kieli (teoksessa Rajoil da randamil – Salmi ja salmilaiset 1617-1948. Toim. Jukka Kokkonen, Salmi-Säätiö, Saarijärvi 2015, s. 499-525).

Raija Pyöli on pidänyh äijän luvenduo karjalan kieleh näh da opastannuh karjalan kieldy kursiloil. Ližäkse häi kirjuttau monih lehtih karjalakse da kävelöy – kui iče sanou ”matkusuarnuajannu” – ainos sie kus tahtotah tiediä karjalan kieles, sen opastundas da materjualois. 

Pruazniekan programmas on jiännyh mieleh Raijan pruazniekkupagin, kudamah kuului kalevalamittaine livvinkarjalakse kirjutettu Nellän polven balluadu, kuduas häi musteli omua lapsusaigua. Täs sen pieni palaine:

Kuččukortis teil kuvaine                          

nelli polvie Padaččuloi.                           

Iče vajai vuodehine                       

yskäh tuatan istavunnuh.               

Vuozi nellikymmenkuuzi,               

buaban, died’oin kodih piäzin                 

Tuovilanlahteh tulimmo                 

gostih sinne enzi kerdua...               

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat