Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Sortavala vamistuu Uuteh Vuoteh

Karjalan hallituš ta Karjalan Kulttuuriministerijö kannatettih tämän piätökšen. Karjalan kaupunki šai 20 miljonin grantin Venäjän mittasih uuvvenvuuvven pitojen valmistamiseh ta järještämiseh. Oša näistä varoista on jo käytetty nuorisokeškukšen, Kronid Gogolevin musejon ta paikallisen kirjašton kunnoštamiseh. Šamoin on uuvvissettu kaupunkin talojen oččašeinät.
– Uuvven vuuvven Sortavalašta tulou hyvä esimerkki šiitä, mimmoni merkityš on turismilla pruasniekka-aikana. Talvipiäkaupunkih keräyvytäh tuhannet vierahat, Karjalan piämieš Aleksandr Hudilainen korošti.
Uuvvenvuuvven ohjelma Sortavalašša alkau talvikuun alušša ta keštäy talviloman loppuh šuate. Šajekuun 30. päivänä pietyššä työissunnošša käsiteltih mittavan yleisvenäläisen pruasniekan järještämis- ta valmistamistyöt. Piäpitopaikakši on valittu kaupunkin rantakatualoveh. Venäläini Pakkaisukko, karjalaini Pakkaine ta šuomelaini Joulupukki otetah vaštah pruasniekkavierahie. Šuunnitelmissa on, jotta uuvvenvuuvven aikana Sortavalan ta Piiterin välillä rupieu kulkomah retrojuna.    

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat